banner

Deel raad buitengesloten bij zoektocht nieuwe wethouder voor Oisterwijk


Niet partij Algemeen Belang, maar ook niet de volledige raad zoekt een nieuwe wethouder.

Was het bij de samenstelling van het huidige college (burgemeester en wethouders) nog afgesproken van iedere grootste partij een wethouder aan te leveren, is dat nu anders. Na het gedwongen vertrek van wethouder Peter Smit, destijds aangeleverd door AB, gaan een aantal partijen nu samen op zoek naar een nieuwe wethouder.

De vraag ‘of’ er een nieuwe wethouder moet komen, of dat nog zinvol is voor het laatste half jaar van deze raadsperiode, na eerst nog een sollicitatie- en selectieprocedure en inwerkperiode, is blijkbaar in de besloten overleggen al met ‘ja’ beantwoord. ‘Namens de fractievoorzitters die het raadsakkoord hebben onderschreven, laat ik weten dat wij in goed overleg bezig zijn met de invulling van de wethouderspositie,’ aldus Carlo van Esch, de voorman van PGB. Vraag daarbij is overigens ook, of er nog geld voor is. Immers staat het water ons aan de gemeentelijke lippen, en zullen zowel de aftredende als de nieuwe wethouder betaald moeten worden.

Coalitie
Van Esch reageert op vragen van onze redactie, namens Jan Jonkers (AB), Jean Coumans (PrO), Guus Mulders (CDA) en Jan de Laat (Fractie De Laat) en zijn partij PGB. Opmerkelijk, deze samenwerkende partijen, en dus niet alleen AB. Geen partijwethouder, maar een selectieprocedure vanuit deze ‘soort van coalitie’. Een coalitieprincipe (vaste samenwerking van partijen in raadsmeerderheid) hebben deze partijen aan het begin van deze raadsperiode afscheid van genomen, maar wat dit betreft hebben ze daar zo blijkt wel voor gekozen.

Stefanie Vulders werd niet gevraagd

De VVD doet niet mee, dus raadsbreed is het niet. Misschien een logische keuze, aangezien de VVD er destijds zelf voor heeft gekozen afstand te nemen van het raadsprogramma voor deze regeerperiode. Of de VVD nu alsnog mee wil praten is niet bekend.

Maar Stefanie Vulders doet ook niet mee, en zij heeft destijds juist wel ingestemd met het raadsprogramma, en was zelfs mede initiatiefneemster en enthousiasmeerder van dat ‘nieuwe werken’ principe. Uit navraag van onze redactie blijkt, dat Vulders niet is gevraagd. ‘Ik wist hier niks van… …ze hebben mij niet gevraagd.’ Vulders had graag bij het eerste overleg geweest, minstens om af te wegen of ze bij dit proces betrokken wil zijn. Ze gaat haar deelname alsnog aanbieden.

VVD

De VVD heeft in reactie op dit bericht de hierboven omschreven ‘of’ vraag met bijpassende argumenten beantwoord met ‘nee’, twee wethouders is voor hen in de nog resterende periode genoeg.