banner

College Oisterwijk miskent raad met omstreden plan tot bezuinigingen


Algemeen Belang heeft grote twijfels over de haalbaarheid van voorgenomen bezuinigingen, spreekt er schande van en noemt het een miskenning van de raad dat er geen gedegen onderzoek met goede inbreng van raadsleden is uitgevoerd. Partij PGB wil goede inspraak.

Recent heeft het college (Burgemeester en wethouders) een plan neergelegd voor volgens hen noodzakelijke bezuinigingen. ‘De onderbouwing van het plan is uiterst mager en dubieus. Vanuit de slechte financiĆ«le positie nu en op termijn mogen geen maatregelen worden genomen die later niet haalbaar blijken te zijn. De inwoners mogen hiervan niet de dupe worden in deze voor iedereen onzekere Corona tijd met een grote, nadelige economische nasleep,’ aldus fractievoorzitter Jan Jonkers (AB). Ook de VVD gaf afgelopen week aan een goed onderzoek te missen en sprak van een One Woman Show vanwege een gebrek aan daadkracht in samenwerking met andere gemeenten.

Paniekvoetbal

De bezuiniging kan ieder uit het gezin raken die gebruik maakt van WMO en Jeugdzorg.

AB acht het onbegrijpelijk dat de aangenomen motie van november 2019, met een gedegen integraal onderzoek en geplande inbreng van raadsleden, niet is uitgevoerd. De partij noemt dat ‘een miskenning van de raad’. Er wordt nu volgens hen een ‘plotseling intern afgedwongen paniekvoetbal actie met veel vraagtekens opgezet.’

Onwettig

Het college wil WMO-zorg inkomensafhankelijk maken. Dat zou onwettig zijn en de gemeente weet dat. ‘Een nobel, maar niet haalbaar streven. Het brengt alleen veel tijdsbesteding en juridische kosten met zich mee.’ Ook bij andere voorstellen vraagt AB zich af of het allemaal haalbaar is. ‘Als dit al zo is, waarom is dat dan al niet veel eerder ingevoerd?’ Maatregelen op het gebied van efficiĆ«ntie, werkwijze, bedrijfsvoering in- en extern leveren volgens AB veel meer op. ‘En daar was nu net ons voorgesteld onderzoek van november 2019 voor bedoeld, schande.’

Carlo van Esch (PGB) stelt dat ‘er niemand tussen wal en schip mag belanden. Kijken wat iemand nog wel zelf kan is prima, maar dat mag niet leiden tot onnodig lang wachten op zorg. Als zorg echt nodig is, moet dat geregeld worden.’ Als de gemeente wil dat inwoners meer zelf doen, moet er inspraak zijn, ‘welke maatregelen vinden zij aanvaardbaar en welke niet? Want begrip en steun vragen, gaat niet zonder inspraak’