bosch car service

Boetes want tijd van waarschuwen is voorbij


In Oisterwijk wordt dit weekend extra ingezet op toezicht tot naleven van de Coronamaatregelen.

Het toezicht voert de gemeente uit samen met de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) en het Waterschap. ‘Mobiele teams zullen her en der controles uitvoeren. Daarbij is de tijd van waarschuwen voorbij; iedereen kan inmiddels weten wat de regels zijn,’ aldus burgemeester Hans Janssen. Vorig weekend is relatief rustig verlopen, er werden wel enkele boetes uitgedeeld, met name jongeren lijken het lastig te vinden om zich aan de maatregelen te houden. Men mag elkaar hierop aanspreken.

Ondersteuning

Waarschuwingen zoals hier, enkele weken terug zijn voorbij; wie de regels niet naleeft kan een boete verwachten (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Vanuit de gemeente is ook aandacht voor de consequenties van de crisismaatregelen voor cliënten en hulpverlenende instanties in de WMO en Jeugdzorg, en regionaal kijkt men naar situaties in kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. Dit zijn zware tijden voor cliënten en hun verzorgenden nu de dagelijkse activiteiten wegvallen. Er worden in de gemeente diverse initiatieven genomen ter ondersteuning van inwoners in geïsoleerde omstandigheden en van de harde werkers in de zorg. Ook ondernemers krijgen hulp.

Media

De oproep van minister Arie Slob, ‘Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de lokale media. Ik ga er daarom van uit dat zij een bijdrage leveren door bijvoorbeeld geld te geven of door advertenties in te kopen,’ werd tevens onder de aandacht gebracht door partij Algemeen Belang, en krijgt vanuit de gemeente een vervolg. Als eerste werd deze week door de gemeente op de achterzijde van de Nieuwsklok een bemoedigende fotocollage aan de lezer aangeboden.

Informatie over de maatregelen, hulp vraag en aanbod, alsmede diverse activiteiten van de vele helpers, leest u via Oisterwijknieuws.nl/corona.