banner

Besluit fietspaden Oisterwijkse rotondes voorlopig nutteloos


Eind deze maand start de gemeente met de aanpassing van de rotondes aan de Moergestelseweg. Onduidelijk is nog wat er gedaan wordt met de opdracht van de raad, om alle verkeerssituaties voor fietsers in Oisterwijk gelijk te maken, met name op rotondes. Partij AB heeft daartoe verzocht, de raad heeft dat unaniem besloten, de wethouder ziet uitzonderingen.

Op diverse rotondes in de gemeente Oisterwijk zijn er erg veel verschillen, zo bleek vorig jaar uit onderzoek. Een aantal kennen eenrichtingsverkeer voor fietsers, anderen tweerichtingsverkeer, en een deel kent zelfs beide! Zo is te zien in het schema van december vorig jaar. Voor partij Algemeen Belang (AB) waren die verschillen een doorn in het oog, het zou voor verwarring en onveilige situaties zorgen. De partij diende daarop eind vorig jaar een motie in; die opdracht aan het college (burgemeester en wethouders) werd unaniem aangenomen. Wethouder Dion Dankers  liet later echter weten: ‘er hoeven geen rotondes in onze gemeente te worden aangepast… … er kunnen uitzonderingen gemaakt worden wanneer de verkeerssituatie daar om vraagt.’

1 of 2 of beide?

Een rotonde in Oisterwijk met op deze rijbaan een fietsoversteek met tweerichtings- en aan de andere kant eenrichtingsverkeer (Bron: Google Maps)

Veilig Verkeer Nederland (VVN) raadt tweerichtingsverkeer voor fietsers op rotondes af, omdat dit voor automobilisten verwarrend kan zijn. Dat die verwarring bij wisselende regels en verschil op eenzelfde rotonde toeneemt, dat mag logisch zijn. Die situatie wordt door het Kennis Netwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (namens het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) dan ook specifiek afgeraden. Aan de Moergestelseweg, een situatie waar veelvuldig aanrijding plaats vinden, worden volgens de gemeente ‘de fietspaden zodanig aangepast dat deze aan alle zijden in 2 richtingen gebruikt kunnen worden.’ De verschillen in de gehele gemeente zijn daarmee in ieder geval nog niet weg.

Nutteloos
Tot nu toe is de opdracht van de raad aan het college nutteloos geweest. Alle verschillen – en juist daar ging het om – worden door de wethouder als uitzondering gezien en de raad heeft die keuze nog niet tegen gesproken. In voorbereiding op de raadsvergadering van 4 juni, zal AB het onderwerp opnieuw oppakken en bezien in een ruimer beeld over de totale verkeerssituatie van Oisterwijk, zo laat de partij desgevraagd weten: ‘Dan worden de moties van ons actueel. De ene over eenduidigheid van verkeersregels bij rotondes en de motie rotonde Heusdensebaan. Blokshekken (Druppeltonde – Red.) en de aanpassing van de rotondes Moergestelseweg nemen we hier ook in mee.’ Het komt dus opnieuw in de raad.

Voor de Moergestelseweg is dat te laat, dat werk is dan reeds geschied. Met een lege gemeentekas zal er nauwelijks geld zijn voor nog meer aanpassingen, maar zeker niet voor dubbel werk…