bosch car service

Vertraging van gemeentelijke projecten door Coronacrisis


Door de beperkingen vanwege het Coronavirus lopen gemeentelijke projecten vertraging op. Zo is het voor de gemeente gebruikelijk om inwoners bij besluitvorming te betrekken; dat gaat nu moeilijker.

Een schets van een mogelijke variant op locatie De Leye, een project dat volgens gemeente prioriteit heeft (Bron: Gemeente Oisterwijk)

De gemeente wil komende periode andere vormen van gesprek gaan uitproberen om met inwoners en betrokkenen tot goede voorbereiding van besluiten te komen. Normaal doen ze dat bijvoorbeeld met informatiebijeenkomsten of een inspraakavond; ook het reguliere debat in de raad ligt stil.  Het is volgens de gemeente bij overleg met kleinere groepen nog wel mogelijk om met elkaar in overleg te gaan, maar voor grotere groepen is dat moeilijker. Daar waar gebruik wordt gemaakt van andere systemen, kan het zijn dat niet iedereen bereikt wordt of zijn of haar inspraak goed kan doen, zo verwacht de gemeente.

Financiën
Vanwege de vertraging moet men prioritering aanbrengen in de lopende projecten. Dat heeft ook gevolgen voor de financiële situatie van de gemeente. Projecten die geld moeten opleveren en uitgesteld worden, drukken op de inkomstenkant van de begroting. Tegelijk zorgt uitstel van projecten ook voor een extra drukke periode na de opheffing van de beperkingen vanwege Corona; na deze beperkende periode zal de achterstand niet snel ingehaald kunnen worden.

Het college (Burgemeester en wethouders) heeft aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om  nieuwe vormen van burgerparticipatie uit te proberen en hierbij projecten te prioriteren. Hieronder de (nog niet door de raad geaccordeerde) prioritering:

Projecten Afdeling Ruimte waar burgerparticipatie onderdeel van uitmaakt

Gebiedsontwikkeling

1.Ontwikkeling gebied De Leye

2.Ontwikkeling Baerdijk

3.Locatie Haarendael

4.Gebiedsvisie Nijverheidsweg

5.Nicolaas van Eschstraat 28

Beleid

1.Veehouderijbeleid

2.Beleid huisvesting arbeidsmigranten (na akkoord raad in april)

3.Erfgoed beleid

4.Lokale klimaat risicodialogen

5.Evaluatie groenprogramma

Openbare ruimte

1.Evaluatie ontsluiting Pannenschuur

2.Tweede bijeenkomst verkeerscirculatie Kerkplein en omliggende straten

Langere termijn:

Herontwikkeling van gemeentelijke panden waaronder Bienekebolders