kooplokaal

Te voet naar Jeruzalem in Moergestel


Geannuleerd in verband met corona

Onder grote belangstelling deed Stijn Oosterling al eerder zijn verhaal in Oisterwijk. Nu wil hij dat nog eens doen voor de Senioren Vereniging Moergestel op 19 maart om 19.30 uur in Den Boogaard Moergestel. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

Te voet naar Jeruzalem

Te voet naar Jeruzalem

Aan de hand van foto’s doet hij verslag van zijn ervaringen. Hij kwam in gesprek met allerlei mensen in de achtereenvolgende landen. Indrukwekkend was voor hem de gastvrijheid die hij meemaakte onderweg. Het verschil met de Nederlandse cultuur werd o.a. daarin zichtbaar. Zo’n voettocht werpt je vanzelf terug op jezelf. Je ervaart je eigen grenzen, krachten, tekortkomingen. Vooral in totale stilte en alleen-zijn ervaarde hij dat. Het is zeker de moeite waard om door deze voordracht een stukje mee te maken van deze mooie voettocht.

U kunt zich aanmelden bij Ankie Wessels Beljaars, tel. 013 5133366 of email awesselsbeljaars@ziggo.nl Entree voor leden gratis; niet-leden graag € 2,- overmaken op rekeningnr. NL38 RABO 0134 5322 60 t.n.v. Senioren Vereniging Moergestel.