brabantspronkjuweel

Onjuiste informatie over AZC Oisterwijk (Update)


Vandaag bezocht bezocht Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Ministerie van Justitie en Veiligheid, het AZC in Oisterwijk.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in gesprek meer leerlingen van de school op het AZC in Oisterwijk (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Ze ging in gesprek met burgemeester Hans Janssen, wethouder Stefanie Vatta en de fractievoorzitters over het AZC in Oisterwijk, de aanpak van overlast en de Pilot Regioplaatsing. Ook sprak zij op het AZC met bewoners, waaronder de kinderen van de  AZC school, die met gebakjes van 2 College Durendael hun 25-jarige bestaan vierden.

De uitleg over de toekomstige invulling van het AZC in Oisterwijk is cruciaal voor de Oisterwijkse politiek, waarvan een groot aantal raadsleden hun bezwaren hebben uitgesproken tegen de randvoorwaarden van de voorgenomen verlenging. Die voorwaarden betreffen het voorkomen van overlast voor zowel AZC bewoners als inwoners en ondernemers in Oisterwijk. Alleen indien die voorwaarden goed worden vastgelegd, wil de meerderheid van de raadsleden instemmen.

Onjuiste informatie

In eerdere berichtgeving in onze lokale media, over de ‘pilot regioplaatsing’, de toekomstige samenstelling van vluchtelingen op het AZC in Oisterwijk, is uitgegaan van huisvesting van vergunninghouders. Daarmee concluderende dat er alleen vluchtelingen zouden komen met een verblijfsvergunning. Deze informatie was gebaseerd op de raadinformatiebrief die het college (Burgemeester en wethouders)  aan de gemeenteraad heeft verstuurd.

In gesprekken over dit onderwerp blijkt dat er wisselende informatie is over deze toekomstige invulling. Ook in persberichten van de gemeente staat andere informatie dan in de betreffende raadinformatiebrief. Het gaat dan niet alleen om vergunninghouders, maar ook om asielzoekers zonder vergunning, die een goede kans maken op een vergunning. Uit navraag bij de gemeente blijkt nu, dat de eerder omschrijving in de raadinformatiebrief onjuist is.

Het betreft niet alleen vergunninghouders, maar ook asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning.

In het raadhuis werd met de fractievoorzitters gesproken over de toekomst van het AZC in Oisterwijk, 5 maart volgt hierover een debat in de raad (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Minderjarigen

Ook bleek er opnieuw onduidelijkheid over de toekomstige opvang van AMV’ers. Met name VVD en AB zetten stevig in op het weren van ‘veilige landers’ in Oisterwijk, hetgeen ook eerder door de meerderheid van de raad werd geuit. Voor volwassenen zou dit inderdaad zo zijn; het Brabants Dagblad laat echter weten dat dit los staat van de minderjarigen. Nieuwe informatie die donderdag vast en zeker in de raad aan bod komt.

Ketenmarinier

Een ketenmarinier (lees hier gesprek met Jur Verbeek) zo is het plan, moet middels de zogenaamde Top x aanpak gaan zorgen voor aanpak van de mogelijk te ontstane overlast, die momenteel overigens een stuk minder is dan voorgaande jaren. Enkele politici missen hierbij in de overeenkomst wel enkele garanties en het lik-op-stuk beleid. De discussie zal donderdag ook gaan over hoeverre de afspraken die de raad eerder als wenselijk heeft aangegeven, voldoende concreet in de nieuwe overeenkomst staan vermeld.