banner

Sluiting Joanneskerk Oisterwijk voorlopig van de baan


Op 17 december 2019 heeft de Hoogste rechtbank van de Apostolische Signatuur te Rome besloten dat het beroep van de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch omtrent de Joanneskerk niet ontvankelijk wordt verklaard.

Een blik op de Joanneskerk en parochie (Foto Joris van der Pijll).

Bisschop Gerard de Korte heeft eerder op aangeven van het bestuur van de St. Jozefparochie besloten dat de Joanneskerk met ingang van 1 juli 2018 aan de eredienst zou worden onttrokken. Een aantal parochianen van de Joanneskerk heeft bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen sluiting van de kerk. Eerst bij de Bisschop en vervolgens ook in Rome. Ook de Bisschop heeft zijn zienswijze in Rome kenbaar gemaakt. Daar is op beider verzoek de zaak voorgelegd aan het bevoegd gezag en is uiteindelijk door het Hoogste Gerechtshof van de Apostolische Signatuur in Rome geoordeeld dat onvoldoende gronden bestaan om de kerk te sluiten. Terugloop van het aantal gelovigen zou wel een fusie rechtvaardigen, maar niet de sluiting van een kerk. Door het nu afgewezen beroep, blijft het eerdere besluit uit Rome om de kerk nog minimaal 5 jaar open te houden in stand.

Met deze uitspraak komt er voorlopig een einde aan onzekerheid. Het Pastorale team, het kerkbestuur en de gelovigen van de St. Jozefparochie weten nu dat de Joanneskerk op korte termijn niet gesloten gaat worden. Na de periode van vijf jaar zal er een nieuwe afweging gemaakt worden. ‘Met name de parochianen van de voormalige Joannesparochie, die door de onzekerheid en de vermeende sluiting weggebleven zijn of elders bij een (geloofs)gemeenschap zijn aangesloten, zien het besluit hoopvol tegemoet. Zij zien dat de gemeenschap weer opgebouwd en uitgebreid kan worden en hopen en werken aan integratie op basis van gelijkwaardigheid binnen de St Jozefparochie,’ aldus Jan van Biljouw.