kooplokaal

Regel je levenstestament


Geannuleerd in verband met maatregelen RIVM tegen Coronavirus.

Hoe zorg ik dat ik mijn zaken goed geregeld heb? Veel mensen stellen een testament op voor als zij overlijden. Maar ook tijdens uw leven kan het gebeuren dat u niet meer in staat bent om zelf uw zaken te regelen. Voor dat soort gevallen is het goed om een levenstestament op te stellen. Hierin legt u vast wie uw vertrouwenspersoon wordt en wie uw zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt.

Leg uw wensen goed vast

Maar…….hoe dan? En wat legt u vast? En is dit voor iedereen nodig? Gaat dit alleen over financiële zaken of kun je hier ook andere zaken bv op medisch gebied vastleggen? Wat is eigenlijk het verschil met een gewoon testament en wanneer maak ik een levenstestament op? Is een volmacht hetzelfde of weer iets anders? En wat hebben wilsbekwaamheid en financieel misbruik met deze onderwerpen te maken? En ook niet onbelangrijk, wat zijn de kosten?
Het zijn geen gemakkelijke onderwerpen maar het is wel belangrijk om hier goed over na te denken en te zorgen dat u dit soort zaken tijdig op een voor u zo goed mogelijke wijze geregeld hebt.

Op maandag 16 maart zal kandidaat-notaris Hella Slegt van de Hair Vrijdag Notarissen en Adviseurs tijdens deze informatiebijeenkomst over het levenstestament ingaan op deze en al uw andere vragen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij wilhoentjen@contourdetwern.nl of via telefoonnummer 06-17163091. U bent van harte welkom in huiskamer de Inloop, Kerkstraat 48 te Oisterwijk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.