kooplokaal

Presentatie wijkbezoek en wijkraad Westend Oisterwijk geannuleerd


Omdat een aantal mensen ziek is, is besloten de bijeenkomst van vanavond in de Coppele niet door te laten gaan. Wijkraad Oisterwijk West i.o. en de gemeente plannen een nieuwe bijeenkomst.

Inwoners, organisaties, college en ambtenaren gingen in november samen in een rondgang door de wijk Westend (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Er zou vanavond informatie gegeven worden aan de wijkbewoners van het Westend, over dat wat ze gedaan hebben of nog gaan doen met de opmerkingen die in november zijn opgehaald. Ook was er een presentatie gepland door de werkgroep Wijkraad, over de ‘wijkraad-in-oprichting’. Dit alles zal in later stadium alsnog plaats vinden.