kooplokaal

Oisterwijks politiek en natuurliefhebbers roepen op tot aanpak Eikenprocessierups


Partij Algemeen Belang (AB) en VVD Oisterwijk hebben bij het college (Burgemeester en wethouders) aan de bel getrokken over de vele overlast van de eikenprocesseirups. Zij hebben vragen gesteld aan de gemeente en vragen er ook aandacht voor in onze media. Vrijwillig boswachter en B-Team lid Frans Kapteijns heeft een overzicht gemaakt van een mogelijke aanpak, die de processierups kan terugdringen en meteen ook zorgt voor een meer vriendelijke ecologische manier.

Met de ‘dikke huid’ van zijn pak, heeft deze bestrijder geen last van scherpe haartjes (Foto: Leny van Schijndel)

AB en VVD spreken hun zorgen uit voor het aankomende seizoen, ‘…gezien de aard van de overlast, de ernst en mogelijke gevolgen…’ Ze hebben gisteren hierover vragen gesteld, met als doel om daarna vanuit de antwoorden zo nodig verdere stappen te nemen. ‘Het zijn onze eerste stappen om iets concreets te ontwikkelen in de toekomst,’ aldus raadslid Inge van Beers (AB) die aangeeft dat de aanpak hard nodig is.

Natuur helpt

Vrijwillig boswachter en B-team lid Frans Kapteijns heeft een overzicht gemaakt van een mogelijke aanpak. ‘Als we dit jaar starten met een plan van aanpak, geeft dat in de toekomst betere resultaten en zal de populatie van de eikenprocessierupsen op een normaal (beheersbaar) peil komen. Tevens kan door deze aanpak ook de bestrijding van de toekomstige opmars van de dennenprocessierupsen populatie meegenomen worden.’ Die laatste is een aankomend probleem, dat met de vele dennenbomen in onze omgeving vermoedelijk snel zal toenemen.

De gratis vogelhuisjes in Haaren vlogen weg… (foto: gemeente Haaren)

Frans opteert voor een start met een ecologische beheersing van de eikenprocessierupsen: Middels onder andere inzaaien van kruiden in bermen en plantgaten, minder maaien onder zomereiken en graslanden, weides of grotere open stukken gefaseerd maaien, steeds twintig procent van de vegetatie laten staan. Ook zou aanplant van inheemse heesters en bomen in bermen en perken kunnen bijdragen. Voor nieuwe wegen of bij heraanleg, wisselteelt toepassen, met afwisselend grove dennen, zomereiken, beuken, haagbeuken, berken en elzen. Een actie zoals vorig jaar in Haaren, met nestkasten voor koolmezen, pimpelmezen en grootoorvleermuizen, maar ook voor de boomklever en zorgen dat er oude bomen staan, waarin spechten nesten kunnen bouwen die later weer gebruikt kunnen worden door kauwen en andere holenbroeders. Tot slot in de buurt van ‘haarden’ dood hout opstapelen en de grond omspitten.

Ook de actieve bestrijding moet voorlopig doorgaan. Dat kan door bekende locaties te kenmerken, deze begin april te voorzien van plakstrips, dagelijkse controle uitvoeren en beginnende nesten meteen opzuigen. Om de weggebruikers te waarschuwen linten ophangen en oproepen om nesten te melden en deze direct verwijderen.

Meer hierover, als de gemeente de vragen heeft beantwoord, en de stappen van de politiek bekend zijn…