brabantspronkjuweel

Oisterwijk wil fietser aanmoedigen en automobilist ontmoedigen


In een nieuw verkeersplan voor de gemeente Oisterwijk stelt wethouder Dion Dankers namens het college (Burgemeester en wethouders) voor om te investeren in fietsvoorzieningen, en juist niet in doorstroming voor autoverkeer.

In het raadsvoorstel stelt de gemeente dat bij het verbeteren van voorzieningen voor het autoverkeer, de afname van drukte mogelijk van korte duur is, omdat daarna meer mensen de auto pakken. Het college stelt voor de helft de 500.000 euro die bestemd was voor de rotonde op de Pannenschuurlaan-Bedrijfsweg te gebruiken voor investeringen ten behoeven van verkeersveiligheid. Verder vraagt men de raad de intentie uit te spreken om een snelfietsroute naar te Tilburg te realiseren en daarvoor budget subsidiemogelijkheden te onderzoeken. Deze optie staat voor 1,7 miljoen in het bij dit raadsvoorstel behorende onderzoek Hoofdstructuur Auto Oisterwijk.

In het nu voorliggende voorstel aan de raad zullen woonwijken meer ontzien worden; daardoor zal het verkeer op hoofdwegen meer toenemen. Dat zorgt volgens de gemeente voor hogere verkeersdruk, waardoor men verwacht dat inwoners minder vaak in de auto stappen, meer de fiets pakken, met openbaar vervoer reizen of thuis werken.

Tunnel

Verkeersdrukte neemt toe in Oisterwijk (foto Joris van der Pijll)

Ondanks het besef dat het treinverkeer toeneemt en de overwegen een belemmering vormen, vervalt met dit voorstel de gedachte om op de Pannenschuurlaan een ondertunneling te maken, en daarmee vervalt ook de benodigde verruiming van de capaciteit van de rotonde op de Pannenschuurlaan-Bedrijfsweg. Deze investeringen zouden teveel geld kosten en het autoverkeer aan- in plaats van ontmoedigen.

Het raadsvoorstel staat gepland voor de raadsvergadering van 16 april.

Het huidige wegennetwerk van Oisterwijk (Bron: Gemeente Oisterwijk)