bosch car service

Landelijke examens voortgezet onderwijs afgelast


Het schoolexamen bestaat uit de toetsen die leerlingen in de bovenbouw maken en meetellen voor je eindcijfer. Deze schoolexamens tellen dit jaar als eindexamen.

Durendael Oisterwijk krijgt te maken met deze aangepaste examenregeling

Er worden dit jaar geen landelijke examens gehouden in verband met de Coronacrisis. Dat heeft Onderwijsminister Slob besloten. De tijd voor het houden van schoolexamens is verruimd en deze tellen als eindexamen. Leerlingen die daardoor zakken, krijgen wel mogelijkheden voor herkansing. Tot en met 6 april mogen er in het MBO geen fysieke examens afgenomen worden.