kooplokaal

Hulp bij signaleren sociale problemen in Oisterwijk


Geannuleerd in verband met Coronavirus.

Hoe kan ik helpen? Op dinsdagavond 7 april organiseert de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties Oisterwijk (VHVO) in samenwerking met de gemeente een themabijeenkomst over het signaleren van sociale problemen in onze naaste omgeving. De bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers en organisaties die zich bezighouden met zorg en welzijn in de gemeente Oisterwijk.

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis van Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Veel sociale problemen worden te laat onderkend waardoor hulpverlening niet tijdig op gang komt. Het vroegtijdig signaleren en ondersteuning bieden kan voorkomen dat de problemen ernstiger worden. Door op de mensen in je omgeving te letten, signalen op te vangen en daar op de juiste manier op te reageren kan veel narigheid voorkomen worden.

We zien het allemaal: een kind komt zonder eten naar de sportvereniging, de buurman ziet het als mantelzorger niet meer zitten, ouderen komen niet meer buiten, een huis is vervuild, er is sprake van agressie, schulden, verslaving, enz. We zien het en wat doen we dan?

De VHVO wil in deze themabijeenkomst aandacht schenken aan signalen die wij opvangen: wat zien we, wat kan dat betekenen en wat we kunnen we daar dan mee doen. Hoe kunnen we helpen? De bijeenkomst is in het Raadhuis van 19.30 uur tot 21.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.