banner

Gemeenteraad onderschrijft klacht burgemeester Oisterwijk


De gemeenteraad onderschrijft de eerdere conclusie van wethouders Dion Dankers en Stefanie Vatta over een klacht over het gedrag van burgemeester Hans Janssen.

Deze hebben eerder een klacht van inwoners gegrond verklaard.

Het daarbij getoonde begrip dat door beide wethouders voor het omstreden gedrag werd geuit blijft door de inwoners bestreden, maar was voor de raad (het presidium, de afgevaardigden namens hen) geen reden verdere stappen te ondernemen. Lees hier de brief van de raadsvertegenwoordiging.

Burgemeester Hans Janssen

Afkeur

Eerder werd een door de gemeente verborgen gehouden klachtafhandeling, via de inwoners alsnog openbaar. Uit de stukken bleek toen dat de burgemeester de groep inwoners op enig moment betiteld heeft als ‘volksgericht’. De adviseur van beide wethouders (klachtbehandelaars) noemde dit ‘onnodig grievend’ en ‘in strijd met het beginsel van fatsoenlijke bejegening.’

Het is dit feit waarin de groep van 140 inwoners gelijk hebben gekregen (klik hier). Beide wethouders namen het advies over. ‘Het gebruik van de term ‘volksgericht’ keuren wij, in het licht van de normen die voor een bestuursorgaan hebben te gelden, af,’ aldus Dankers en Vatta. Een maatregel of vervolg benoemen beide wethouders in hun besluit niet en ook de raad komt daar nu niet mee in haar deze keer wel openbaar gepubliceerde klachtafhandeling.

Begrip

‘In het licht van de omstandigheden waaronder deze uitlating is gedaan… … kunnen wij er … … echter wel begrip voor opbrengen…’  zo luidde de eerdere toelichting van beide wethouders. Volgens de wethouders zouden de inwoners zich ‘bij herhaling direct en persoonlijk tot de burgemeester richten… … met “ferme taal” …’ De inwoners bestreden dit argument, en dat doen ze nu na de behandeling in de raad nog steeds. De ‘volksgericht’ uitspraak van de burgemeester zou dateren van 12 december 2016; de ‘ferme taal’ waar beide wethouders op doelen zou van latere datum zijn. Bovendien zouden deze uitspraken volgens zowel de externe adviseur als beide wethouders  ‘de hen toekomende bevoegdheden niet overschrijden’, zo staat in de stukken vermeld.

Corona

Volgens de raadsleden was een persoonlijk gesprek niet meer mogelijk, en is de kwestie hierbij per brief afgedaan; de inwoners zijn van mening dat dit gesprek ook telefonisch mogelijk was geweest.

De raad laat de kwestie hiermee rusten;  het door de klachtbehandelaars bevestigde ongepaste gedrag van de burgemeester krijgt geen vervolg.

De inwoners kunnen nog naar de ombudsman, maar daar zien zij vanaf.