banner

Geen geconstateerde overschrijdingen geluidsoverlast carnaval


In Moergestel en Oisterwijk hebben verschillende inwoners geklaagd over geluidsoverlast. Ook is zowel voorafgaande als na afloop van inwoners een ingezonden brief ontvangen over deze vorm van overlast. Het overgrote deel van de klachten betreft het evenement Karnaval Festival. Andere klachten gaan over kleinere evenementen en rondrijdende carnavalswagens.

Duizenden bezoekers genieten van Karnaval Festival in Moergestel (Bron: Facebook Gemeente Oisterwijk)

‘In totaal zijn er 24 meldingen ingediend door 19 verschillende personen. Er zijn zowel meldingen binnengekomen over het evenement Karnaval Festival, als meldingen over overlast van langsrijdende of stilstaande carnavalswagens die geluid produceerden,’ zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het zijn aantallen die overeenkomen met de registratie van de OMWB, waaruit blijkt dat de meeste meldingen van toepassing zijn op carnavalszaterdag rondom het festivalterrein in Moergestel. Eén melding werd anoniem gedaan, maar die worden niet in behandeling genomen.

Opvallend in de meldingen is een klacht over lichthinder. Die komt eigenlijk nooit voor. Lichtvervuiling is een jaarlijks terugkerend onderwerp in de Nacht van de Nacht, waarbij men oproept om zo min mogelijk kunstlicht de nacht in te sturen; bij evenementen is het geen gebruikelijke klacht.

Geen overtreding
De meldingen van overlast komen binnen bij de OMWB. Die registreren de meldingen en gaan bij evenementen zo nodig over tot het verrichten van metingen; de gemeente handelt de resultaten daarvan af. ‘Bij Karnaval Festival is op de eerste dag geluid gemeten door de OMWB, maar geen overtreding geconstateerd.’ Dit wil zeggen dat de gemeten hoeveelheid geluid binnen de afgegeven vergunning past. Voor de tweede dag waren ook metingen gepland, maar omdat het evenement vanwege de weersomstandigheden is afgelast, zijn die dag geen metingen verricht.

Klachten over carnavalswagens worden volgens afspraak doorverwezen naar de politie. Hoe er door de politie met deze meldingen is omgegaan is onbekend. Zowel politie als gemeente hebben daarvan geen gegevens voorhanden en dat heeft voor hen geen prioriteit.