ondernemers

Gebiedsvisie uitbreiding KVL Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk heeft een uitgebreid plan opgesteld voor het gebied rondom de huidige KVL, de voormalige leerfabriek, ook bekend onder de naam ‘Nijverheidsweg’.

 

Links Pannenschuur, midden de KVL waar nu al veel woningen zijn gebouwd; rondom het uitbreidingsgebied met optioneel het stuk groen (witte lijn). (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Met dit nu aangepaste plan haalt de gemeente, als deze inderdaad tot dit besluit komt, de industrie weg die er nu nog in het overgangsgebied tussen de wijk Pannenschuur en centrum zit.  Deze bedrijven zijn daar als uitbreiding gekomen, toen er rondom nog geen of nauwelijks woningen waren, en worden steeds meer omringd door woningbouw, in de laatste fase door het KVL project. Met het wegnemen van deze bedrijven, ontstaat een groter aaneengesloten woonwijk, en krijgen de bedrijven ruimte om te groeien en te moderniseren.

Een deel van dit plan zal worden ingevuld met diversiteit aan doelgroepen: sociale koop, ouderen en doorstroom. Er worden meerdere perspectieven gegeven, ook in eventuele combinatie met werken en kantoren.