banner

Boek over de gastjes in Oisterwijk


Hoe schrijf je een verhaal over je voorouders als die niet eens een handtekening onder hun huwelijksakte konden plaatsen? Welke bronnen boor je aan als er geen brieven, dagboeken of memoires zijn?

Een digitale impressie van het boek De Gastjes.

Oisterwijker en historicus Ad van den Oord reconstrueert met behulp van rechtbankarchieven, kranten en interviews het leven van zijn oma Janske Rokven en haar familie in het Oisterwijkse achterbuurtje De Gastjes. Deze bezembinders, mattenventers en steenovenarbeiders leiden een zwervend bestaan dat gekenmerkt wordt door armoede, wildstropen en drankgebruik.

De oppassende vaklui uit de familie van zijn opa Dorus Diepens werken zich daarentegen omhoog in het industrialiserende en katholieke Oisterwijk. Twee families, twee gescheiden werelden.

Totdat in de milde februaridagen van 1914 soldaat Dorus Diepens de dan net negentienjarige Janske Rokven zwanger maakt. Wat voor haar een verlossing lijkt uit armoede en krotwoningen, dreigt voor hem een belemmering te vormen voor zijn aspiraties in deze ‘nieuwe tijd’.

Het duurt nog even, maar op 6 november 2020 wordt het boek ‘De Gastjes. De schaamte van mijn oma. Overleven in armoede’ gepresenteerd. In het najaar kunt u intekenen op het boek. Wilt u er zeker van zijn dat u straks die intekening niet mist, dan kunt u nu alvast een mailtje sturen naar info@advandenoord.nl