banner

Activiteiten bevrijding Oisterwijk in WOII uitgesteld


Wekelijks verscheen er een artikel in de Nieuwsklok en op Oisterwijknieuws.nl, met iedere week een mooie aankondiging en omschrijving van een activiteit, het nut en de noodzaak tot herdenking. De organisatie van Bevrijdingsproject ‘Oisterwijk in WOII – WOII in Oisterwijk’ heeft haar activiteiten rond de viering van de 75ste Nationale Bevrijdingsdag op en rond 5 mei 2020 moeten annuleren.

De oorzaak is het overheidsverbod op bijeenkomsten tot vooralsnog 1 juni om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beheersbaar te houden. De organisatie zou ook niet op haar geweten willen hebben dat het virus zich tijdens haar Bevrijdingsactiviteiten verder verspreidt met mogelijk fatale gevolgen van dien. Belangstellenden die al tickets reserveerden, krijgen uiteraard hun geld terug.

Schade na de de beschieting van de Duitse munitietrein in Oisterwijk.

Op 5 mei dus geen stadswandeling met Stadsgidsen, geen wandelroute met Werkgroep Struikelstenen, geen boswandeling over Rotterdams puin met boswachter Frans Kapteijns, geen rondleiding in de KVL met Oisterwijk In Beeld, geen rondleiding over de Joodse Begraafplaats met Stichting Joodse Begraafplaats, geen expositie van Heemkundekring De Kleine Meijerij, geen filmdocu’s van Oisterwijk In Beeld, geen lezing over Arnold Meijer versus dr. Desain door Henk van der Linden, geen art performance van lokale kunstenaars Ine van Son, Marion Steur en Rob Rieter en geen Jiddisch Klezmerconcert ‘Van Cohen tot Winehouse’ door Niki Jacobs & Nikitov bij GUO.

€80,30
Ook stopgezet is de actie waarbij klanten in supermarkt Jumbo Pannenschuurplein hun statiegeldbonnetjes konden doneren om het project te steunen. In de korte looptijd bracht de actie €80,30 op. Of docenten van Oisterwijkse scholen nog wel het inspiratiepakket over het project in hun lessen kunnen gebruiken, is onzeker nu het coronavirus ook het onderwijs treft. In elk geval kunnen ze er hun leerlingen niet mee voorbereiden op de klasbezoeken aan de expositie die op de dagen na 5 mei gepland stonden.

Ledenblad ‘Rabo & Co’ met daarin een artikel over het project lag al drukklaar, maar corona heeft de inhoud ervan achterhaald. De publicatie van Henk van der Linden in het tijdschrift van de Heemkundekring zou nog wel kunnen verschijnen. Maar de twaalfdelige artikelenreeks van GUO-vrijwilliger Jos Creusen in De Nieuwsklok en op Oisterwijk Nieuws over alle Oisterwijkse Bevrijdingsactiviteiten wordt vroegtijdig stopgezet.

Artikelen
Voorbije weken verscheen de introductie en artikelen over de stadswandeling, de rondleiding in de KVL, de struikelsteenwandelroute, de rondleiding op de Joodse Begraafplaats, de wandeling over Rotterdams puin in Oisterwijks bos en de expositie. Op de rol stonden nog artikelen over de filmdocu’s, de lezing, de art performance, het concert en een slotartikel.

Eén subsidiënt trok zich terug toen corona de doorgang van het project onzeker maakte. Van de overige subsidiënten heeft de organisatie nog geen uitsluitsel. De organisatie stak al veel tijd en geld in de voorbereidingen. Komende weken overlegt de coördinerende organisatie GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk met alle betrokkenen over de mogelijkheid om het Bevrijdingsproject in een later stadium te laten plaatsvinden. Zo mogelijk worden dan ook de statiegeldactie in de supermarkt en de artikelenreeks in De Nieuwsklok en op Oisterwijk Nieuws weer opgepikt.

De herdenking zal in ieder geval doorgaan; op enige manier kan ieder 5 mei stil staat bij hetgeen is voorgevallen…