kooplokaal

6 Miljoen nodig voor boomwortels in Oisterwijk


Uit onderzoek door Gemeente Oisterwijk blijkt dat er komende tien jaar 6 miljoen euro nodig is om de boomwortelproblematiek goed aan te pakken. Met een aanpak van jaarlijks 600.000 euro kan men jaarlijks terugkerend herstelwerk voorkomen; dat geld is echter niet beschikbaar.

Wortelopdruk zorgt voor scheve stoeptegels

Het betreft de aanpak van wortelgroei van bomen, die bijvoorbeeld straatwerk opdrukt. Dit kan onder andere structureel hersteld worden door aanpassen van de straatinrichting of vervangen van bomen.

Nu gebeurt het herstel veelal met een tijdelijke oplossing naar aanleiding van een melding, en dat kost de gemeente 200.000 euro per jaar, tweemaal meer dan begroot. Hiermee doorgaan is volgens de gemeente geen optie, omdat deze tijdelijke maatregelen geen structurele oplossingen bieden. Het aantal meldingen neemt steeds verder toe, evenals de risico’s van ongevallen en schade.

Geld is er echter niet; vanwege bezuinigingen is dit onderwerp vorig jaar opgeschoven en ook dit jaar heeft de gemeente aangegeven dat het geld op is.

De gemeente wil het nu beschikbare budget voor tijdelijk herstel, inzetten voor structurele oplossingen, in plaats van te ‘blijven dweilen met de kraan open’. Dit zal door inwoners in eerste instantie als een verslechtering worden ervaren. Men wil overlast van boomwortelopdruk tijdelijk laten liggen, minder vaak tijdelijk herstel uitvoeren, om later in groter onderhoud te kiezen voor een meer structurele oplossing.

Schets van de problematiek en aanpak van boomwortelopdruk (Bron: Gemeente Oisterwijk)