ondernemers

25 Jaar AZC school in Oisterwijk


In maart 2020 bestaat de EOA Oisterwijk (Eerste Opvang Anderstaligen), vijfentwintig jaar. De EOA is een school voor voortgezet onderwijs en maakt deel uit van scholengemeenschap 2College. Het gebouw bevindt zich op het terrein van het AZC in Oisterwijk en staat bekend als de ‘vluchtelingenschool’.

De EOA kent twee soorten leerlingen. Momenteel bestaat de helft uit AMV’ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen). Daarnaast zijn er de leerlingen uit de gezinnen, in het kader van gezinshereniging. De school probeert deze leerlingen, in afwachting van hun asielprocedure, zo snel mogelijk wegwijs te maken in de Nederlandse taal en cultuur. Voor leerlingen die er wat langer verblijven, is er de internationale schakelklas (ISK). Op deze afdeling worden de leerlingen voorbereid op de doorstroom naar het reguliere onderwijs.

Leerlingen en leerkrachten op de ‘vluchtelingenschool’ in Oisterwijk.

Mieke van der Loop, oud-medewerker van het eerste uur: ‘AZC Oisterwijk was het tweede landelijke vluchtelingencentrum in ons land. In Nederland zijn kinderen leerplichtig, dus moest er een onderwijsvoorziening komen voor de minderjarige asielzoekers. Omdat het onderwijs uitgevoerd diende te worden door een reguliere onderwijsinstelling, werden deze leerlingen ingeschreven op Durendael.’De school werd gevestigd in het gebouw van  Sonnevanck aan de Poirtersstraat. ‘Met hulp van mensen uit het dorp, onder wie Cees Marsé hebben we tijdens de Kersvakantie in recordtempo vijf lokalen ingericht voor onderwijs aan deze speciale groep.’ Later is de huisvesting van de school verplaatst naar het AZC-terrein.

Els Schults, anno nu teamleider van de EOA: ‘Wij proberen die kinderen zo goed mogelijk Nederlands te leren ter voorbereiding op een toekomst in Nederland en indien mogelijk al te laten doorstromen naar het reguliere onderwijs op Durendael.’ Geert Mulders, locatiedirecteur: ‘De leerlingen worden ingedeeld naar leerbaarheid. En er zijn aparte lesgroepen voor AMV’ers, omdat die hier meestal maar kort zijn. Dat vraagt om een groot aanpassingsvermogen van iedereen. Docenten weten vaak niet welke leerlingen er die dag zullen zijn. Elke week is anders.’

Gelukkig zijn er veel voorbeelden van leerlingen die goed terecht komen. Zo kreeg Hamed na de EOA en het MBO als ICT-er een stage en stroomde Hala na de EOA door naar de havo en inmiddels het vwo. Anderen hebben kleinere stapjes nodig, zo vertelt Els: ‘Een langzaam lerend meisje, dat nu een halve dag per week stage kan lopen bij het Kruidvat, gaat steeds met hele kleine stapjes vooruit.’ Ook die leerlingen zullen uiteindelijk een plek moeten vinden in de maatschappij. ‘Het zijn allemaal mensen, net als u en ik, kinderen zelfs nog, alleen hebben zij de pech dat ze op een andere plek in de wereld geboren zijn. Een gevaarlijke plek, waar ze hun leven niet zeker zijn. Daarom zijn ze hier. Wij zijn er om hen te helpen, zodat ze weer een stukje perspectief krijgen op een betere toekomst.’