ondernemers

Volgens VVD Oisterwijk rekent ambtenaar onterecht leges


95 euro aan de gemeente betalen voor het mogen organiseren van een buurtfeest op straat?

In het Brabants Dagblad bracht voorzitter Lambert Duys van straatvereniging Peperstraat de rekening van € 95,- onder de aandacht. ‘Volgens Gemeente Oisterwijk vanwege een nieuwe algemene verordening waarbij leges betaald moeten worden zodra er een openbare weg of rijbaan moet worden afgesloten,’ aldus de VVD, maar ze zijn het daar alles behalve mee eens.

Straatfeest in de Peperstraat (Foto: Lambert Duys)

Niet alleen omdat de partij die mening heeft, maar vooral ook omdat het niet volgens de afspraak met de gemeenteraad is. Anne Cristien Spekle dook er in en kwam tot de conclusie ‘dat de desbetreffende ambtenaar de verordening helaas niet correct uitvoert! Leges worden immers geheven indien het gemeentebestuur een dienst moet verstrekken. De hoogte ervan wordt bepaald door een tarieventabel waar kleine evenementen echter helemaal niet op voorkomen. Onder kleine evenementen wordt in Oisterwijk verstaan: op een openbare plaats gehouden, voor een beperkt publiek bedoelde evenementen, zoals: buurtbarbecues, buurtfeesten, straatspeeldagen en andere kleinschalige straatfeesten.’

Het is precies dat wat de straatvereniging wil doen, en dat betekend daarom volgens de VVD ‘dat een dergelijk evenement vergunningsvrij is en er helemaal geen leges geheven mogen worden… …De gemeenteraad en niet het college stelt de verordening immers vast.’

Volgens de VVD moet de vereniging nu bezwaar maken, en ze waren al niet zo heel erg blij met de gemeente (lees hier). Jammer genoeg vraagt ook dit om extra werk: brief schrijven, hoorzitting, wachten… Niet te vergeten de uren en kosten van de ambtelijke procedure.

Laten we hopen dat de wethouder of namens hem de ambtenaar hen voor is, dat zou toch een stuk prettiger feesten zijn!

Aanvulling

VVD Oisterwijk heeft haar bericht aangevuld:  ‘Het ligt anders als de volledige rijbaan of de doorgaande weg moeten worden afgesloten. Dan geldt de vergunningplicht en daarvoor mogen leges worden geheven € 95,-. Dus als de bewoners hun ontbijt op de stoep voor de Joanneskerk houden en / of op de Kop van De Lind daar recht tegenover is er geen vuiltje aan de lucht.’

Hierbij opgemerkt, dat de gemeentelijke website bij ‘Evenementenvergunning’ onder ‘Klein evenement’ de inwoners voor de voorwaarden verwijst naar de APV van 2015. Daarin staat letterlijk als voorwaarde voor kleine evenementen: ‘Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan van een doorgaande weg/hoofdweg.’ De vraag in deze, is of de Peperstraat een doorgaande weg of hoofdweg is.

De nieuwe APV, die op de gemeentesite bij ‘Evenementen’ niet vermeld staat, geeft aan als voorwaarde voor kleine evenementen: ‘… de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer…’