banner

Verkeersborden voor gedeelde liefde in Oisterwijk


In Oisterwijk heeft de gemeente een nieuw concept toegepast in de combinatie van een fiets- en voetpad. Het is een stoep, je mag er fietsen, de naam is ‘Shared Space’.

Gedeelde liefde

De nieuwe situatie bij sportcomplex Den Donk.

Een inwoner die een bezoek bracht aan het nieuwe zwembad Den Donk in Oisterwijk, moest er in eerste indruk even om lachen: ‘Gedeelde liefde, daar is een studie aan voorafgegaan…’ Hier houden de fietsers en voetgangers van elkaar, zo toont ons het nieuwe verkeersbord (zie foto). Geattendeerd door dit bord, en rondkijkende naar de nieuw ingerichte parkeerplaats en entree van het sportcomplex, viel op dat er een gele steen gebruikt is voor zowel het fietspad, de stoep, als ook voor deze nieuwe ‘gedeelde ruimte’. Het bord is in het Engels, en je zou denken: ‘Op deze stoep mag je ook fietsen’. Volgens de inzender is dat goed opletten, zeker als kinderen spontaan het gebouw uit komen of op hun telefoon bezig zijn.

Verwarring
Het bovenste bord lijkt tegenstrijdig met het onderste. We lieten het aan verschillende weggebruikers zien, en die waren net als de inzender duidelijk in de war: Mag je hier dan niet fietsen? Fiets aan de hand? Wat bedoelen ze?

Navraag bij de gemeente geeft helderheid:  ‘Het bovenste bord geeft het einde aan van een verplicht fietspad. Men betreedt hier vervolgens een ‘shared space’ waarbij er zowel door fietsers als voetgangers gebruikgemaakt wordt van dezelfde ruimte. Je mag er dus fietsen, maar je moet hier wel rekening houden dat er ook voetgangers kunnen lopen. Met andere woorden: de beschikbare ruimte wordt gedeeld. De term Shared Space is de naam van dit in Nederland ontwikkelde verkeersconcept.’

Aan de kant van de Fitfactory: het voetpad (linksaf), het fietspad (rechtdoor) en de Shared Space (aan de andere kant van het parkeerterrein) kennen dezelfde gele kleur; borden geven aan waar je mag lopen, mag fietsen, of beide.

Shared Space

Een zoekopdracht op internet brengt ons bij een mooie uitleg op Wikipedia. Shared Space stelt de multifunctionaliteit van de openbare ruimte centraal en is bedoeld voor verkeersruimtes die zijn ingericht als verblijfsruimte. Verkeersdeelnemer wordt ter plekke aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en ge- en verboden ontbreken. Dit loslaten van regels moet de oplettendheid vergroten, zo leert ons de uitleg. Er zijn ook nadelen, zo kunnen risicogroepen als ouderen en gehandicapten gebrek aan overzicht en duidelijkheid, en daardoor onveiligheid ervaren. Precies dat is wat het concept beoogd te doen, door die gevoelens zou men beter opletten op elkaar.