banner

Raad weet geen raad met dilemma op Oisterwijks recreatiepark


Een dilemma: Handhaven of zorgplicht? Enerzijds heeft de gemeente een zorgplicht naar haar inwoners, tegelijk moeten ze handhaven op illegale situaties.

Zo loopt er bijvoorbeeld een langslepende gemeentelijke procedure, met een dwangsom van 20.000 euro, tegen een bewoner die volgens de gemeente illegaal verblijft op een vakantiepark Rustiek. Volgens die bewoner heeft hij geen keuze, anders dan op straat verblijven, of af en toe bij vrienden gaan slapen. In tijden van woningnood, kan de gemeente niet alles oplossen, de bewoner ook niet, het blijkt een dilemma.

door Joris van der Pijll

Bij Noenes zijn gesprekken om vaste bewoning toe te staan (zie onder), bewoners van vakantiepark Hermitage hebben afgelopen jaar een verzoek ingediend om permanente bewoning van hun recreatiewoning te legaliseren, zover bekend is aldaar (nog) geen sprake van handhaving en ook op Rustiek zouden meerdere bewoners hun vaste bewoning hebben. Volgens een woordvoerder van de gemeente is ‘permanente bewoning van recreatiewoningen in onze gemeente niet toegestaan gelet op het Bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen. Gasten mogen dus alleen recreatief verblijven op de parken.’ Meerdere inwoners staan wel op dat adres bij de gemeente ingeschreven, zo blijkt, maar ze mogen er niet vast verblijven. ‘Indien iemand voldoet aan de voorwaarden kan die persoon een tijdelijke gedoogverklaring krijgen voor maximaal 1 jaar, zonder verlenging.’

Hulp
Daar waar inwoners om wat voor reden ook hun huis uit moeten, vervolgens in een vakantiewoning trekken, is dat alleen tijdelijk toegestaan. De wachtlijsten bij de woningbouwverenigingen van 10-11 jaar zijn echter dermate lang, particuliere huur vaak te duur en koopprijzen te hoog, dat verhuizen niet lukt. Waar kunnen deze inwoners naartoe? ‘De gemeente is niet verantwoordelijk voor herhuisvesting wanneer mensen in strijd met de bepalingen op recreatieparken wonen. Wel kan de gemeente kwetsbare doelgroepen in contact brengen met maatschappelijk werk, dit is dan ook veelvuldig gebeurd. De gemeente of maatschappelijk werk heeft geen invloed op de wachtlijst bij de woningbouwvereniging, maar deze partijen werken wel samen om tijdig te signaleren en zaken op te pakken, bijvoorbeeld mensen aanmoedigen zich in te schrijven bij de woningbouwvereniging. Zo willen we voorkomen dat mensen op straat belanden en een passende woonruimte vinden binnen de gestelde termijnen.’ Handhaven is wat daarna volgt. Mensen die in een emotioneel en financieel onwenselijke situatie terecht zijn gekomen krijgen deze zorgen erbij. Ook voor de gemeente lastig, die voor haar inwoners zowel een handhavingsplicht als zorgplicht kent.

Ingewikkeld

De ingang van Park Rustiek, waar bewoning niet is toegestaan (Bron: Google Maps)

Dat het een dilemma is blijkt uit de reactie van Guus Mulders (CDA): ‘Dit zijn veel te ingewikkelde vragen. Algemeen beleid en een individueel geval komen hier samen en dat wringt.’ Een oplossing heeft Mulders niet. Wat Roel van den Bersselaar (PGB) betreft is handhaven in ieder geval geen oplossing. ‘Daar is handhaving ook niet voor bedoeld.’ Ook Margriet Ooms (D66) ziet handhaving niet zitten: ‘Zorgplicht gaat vóór handhaving, humaniteit boven regelgeving. Zolang er geen oplossing is, mag er geen dwangsom gevorderd worden, en een dwangsom van 20.000 euro is onzinnig hoog.’

Bewoning
Recent werd door enkele bewoners van een vakantiepark een verzoek neergelegd bij de gemeente, om vaste bewoning mogelijk te maken. Dat zou gaan om de bewoning door henzelf. Ook in Haaren ligt er zo’n verzoek (zie kader). ‘Vaste bewoning van een recreatiepark lijkt ons in tegenspraak,’ aldus Van de Bersselaar, maar bij parken ‘zonder toeristisch perspectief’ wil PGB ‘wel kijken naar de voors en tegens van alternatieve gebruiksmogelijkheden’. Ooms vindt de woningnood te groot, maar ‘vooralsnog geen vrijbrief om op recreatieparken permanent te kunnen blijven wonen. Het gevaar van precedenten scheppen dreigt enigszins, maar moedigt wel aan om aan oplossingen te werken.’ D66 zou per park willen kijken of deze geschikt zijn om daar alsnog een gewone wijk van te maken. ‘De bewoners er bij betrekken is essentieel, zij helpen zelf mee naar oplossing zoeken.’

Tijdelijk
Om op korte termijn een oplossing te bieden met woonruimten geschikt voor 1-2 personen, zijn tijdelijke oplossingen mogelijk. ‘Wachtlijsten van 11 jaar voor sociale huur zijn onwenselijk maar wel een feit. Kun je dat opvangen met een vorm van ‘noodwoningen’? Wat is tijdelijk? En waar moeten die komen en op welke bezwaren van belanghebbenden stuit dat?’ Zelf komt PGB er niet mee, maar wacht een voorstel van het college (Burgemeester en wethouders) af. Ooms opteert voor snellere procedures, vergunningen vereenvoudigen en snellere bouw door prefabricage.

Arbeidsmigranten
Naast vaste bewoning op recreatieparken, en de eerder geschetste woningnood, is afgelopen week ook bekend gemaakt dat er volgens schatting door Gemeente Oisterwijk 400 tot 800 arbeidsmigranten illegaal in Oisterwijk verblijven, waarvan een groot deel op recreatieparken. Een deel daarvan zou werkzaam zijn in Boxtel. Formeel heeft Oisterwijk de taak om voor ongeveer een tiende hiervan huisvesting te bieden.

De gemeenteraad krijgt ook dit dilemma binnenkort ter besluitvorming voorgelegd, waar naast goede huisvesting voor specifiek deze doelgroep, ook de handhaving van illegaal wonen aangepakt moet worden.

Noenes Haaren

Ondanks eerder bericht dat Gemeente Oisterwijk niet zou instemmen, komen er volgens de beheerders van recreatiepark Noenes in Haaren mogelijkheden voor vaste bewoning. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling heeft Gemeente Oisterwijk de behandeling van de plannen voor Noenes van Gemeente Haaren overgenomen. ‘Op 14 januari heeft het bestuur van Vereniging De Noenes een constructief overleg gehad met de beide wethouders van de gemeente Haaren en Oisterwijk over het nieuwe bestemmingsplan. Hierbij is ook de transitie naar een woonfunctie voor De Noenes besproken. Er moet over veel onderwerpen nagedacht worden. Denk hierbij aan beheer, inventarisatie, compensatie en bouwmogelijkheden. Maar ook de gemeente Oisterwijk geeft aan dat zij mogelijkheden zien voor de Noenes om permanent wonen mogelijk te maken,’ zo laat de vereniging weten.