banner

Ongelukken door nalatigheid in Moergestel?


Kort samengevat: het duurt te lang.  Een verkeersplan voor het centrum van Moergestel werd gemaakt, en een jaar geleden door de gemeenteraad afgekeurd. PGB wethouder Dion Dankers kreeg de opdracht met een nieuw plan te komen.

Het Rootven in Moergestel (Foto: Joris van der Pijll)

Het plan omvat nagenoeg dezelfde scenario’s als het eerdere plan: ‘Een scenario 1 waarin de verkeersproblematiek binnen de kern wordt opgelost, een scenario 2 waarin het landbouwverkeer buiten de kern om wordt geleid en een scenario 3 waarin het verkeer door de kern zoveel mogelijk beperkt wordt door een omleidingsroute,’ aldus PGB die aangeeft dat het college (Burgemeester en wethouders) een voorkeur heeft voor nummer 1.

Volgens hen een prima plan, dat niet veel afwijkt van het vorige, maar volgens hen wel beter is onderbouwd: ‘Het college geeft duidelijke voor- en nadelen van haar keuze. Het college heeft een telling laten uitvoeren van het zwaar verkeer en het landbouwverkeer dat door de kern van Moergestel komt en de resultaten hiervan meegenomen. Daarnaast stelt het college voor de route Blankemansweg – Reedijk aan te wijzen als mogelijke toekomstige omleidingsroute. Dat betekent dat realisatie hiervan volgens het voorliggende voorstel niet op korte termijn zal plaatsvinden, maar dat de mogelijkheid blijft bestaan.’

Nee zegt AB!
‘Moergestel is niet gebouwd op veel autoverkeer en al helemaal niet op veel vrachtverkeer. Heel Moergestel baalt van al dat sluipverkeer. Als het op de A58 vast staat, dendert het allemaal door ons mooie dorp. En het staat elke dag wel een paar keer vast.’ Het is duidelijk dat AB vast blijft houden aan de eerder door hen geopteerde omleiding, voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen die niet in het dorp nodig zijn, via de Blankemansweg en Reedijk.

Goed mis
De VVD doet er nog een schepje bovenop: ‘Het is volgens VVD Oisterwijk slechts wachten totdat het een keer goed misgaat op ‘t Rootven. Geld voor serieuze investeringen is er de komende jaren niet mee en met meer realistische oplossingen komt het college ook niet. De PGB-wethouder ‘luistert’ wel maar schuift de aanpak alleen maar verder voor zich uit. Moergestel wordt zo dupe van een lege gemeentekas.’ De VVD benoemt het geld dat op is, het lange ‘voor niets’ wachten, en de volgens hen onzinnige argumenten van afname van agrarisch verkeer. ‘Behoorlijk kort door de – levensgevaarlijke – bocht in Moergestel dus.’

De VVD zet druk op de ketel: ‘De aanpak van deze verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast moet wat de VVD betreft nu worden aangepakt en niet doorgeschoven tot na de verkiezingen in november!’

Meepraten? Donderdag 20 februari, Den Boogaard Moergestel, 19.30 uur…

 

Delen: