banner

Mogelijk toch wonen op recreatiepark Noenes Haaren


Ondanks eerder bericht dat Gemeente Oisterwijk niet zou instemmen, en handhaving met dwangsom op parken in Oisterwijk, met daardoor ernstig persoonlijke situaties, komen er volgens de beheerders van recreatiepark Noenes in Haaren mogelijkheden voor vaste bewoning.

RecreatiePark De Noenes, nu nog Gemeente Haaren, binnenkort Gemeente Oisterwijk (Bron: Google Maps).

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling heeft Gemeente Oisterwijk de plannen voor Noenes in Haaren overgenomen.  ‘Op 14 januari heeft het bestuur van Vereniging De Noenes een constructief overleg gehad met de beide wethouders van de gemeente Haaren en Oisterwijk over het nieuwe bestemmingsplan. Hierbij is ook de transitie naar een woonfunctie voor De Noenes besproken. Er moet over veel onderwerpen nagedacht worden. Denk hierbij aan beheer, inventarisatie, compensatie en bouwmogelijkheden. Maar ook de gemeente Oisterwijk geeft aan dat zij mogelijkheden zien voor de Noenes om permanent wonen mogelijk te maken.’

Het lijkt een ommezwaai in beleid, dat met het oog op de samenkomst van Haaren bij Oisterwijk, ook in Oisterwijk zou moeten gelden. Vast en zeker dat de raad hier nog een zegje over moet gaan doen…