banner

Klachten Moergestels Karnaval Festival


Onderstaande inwoner heeft met een ingezonden brief ‘het recept’ geschetst van de vergunningverlening aan het Karnaval Festival in Moergestel, en roept op tot het melden van overlast:

Recept Karnaval Festival

Jeugd leeft zich uit op Karnaval Festival (Foto: Rick Denissen)

Voldoende voor 2 dagen van ieder 12.500 personen
Ingrediënten: APV, Bestemmingsplan, Evenementenregeling 2015-2020
Overige benodigdheden: een welwillende ambtenaar

Bereidingswijze:
Men neme het bestemmingsplan en voegt daar bestemming dagrecreatie toe aan een stuk grond tegenover het Draaiboompje. Men neme de evenementenregeling 2007 en breidt deze uit met het terrein tegenover het Draaiboompje en staat er 3 evenementen toe met luidruchtig karakter. Aangezien rust bij de bereiding van de evenementenregeling van belang is, bevat de oproep tot inspraak geruststellende woorden in de trant van “notitie wordt slechts miniem aangepast” en worden bezwaren gesust met de belofte dat een evaluatie zal volgen.

Voeg nu het aangepaste bestemmingsplan, de evenementenregeling 2015-2020 samen met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en we zijn halverwege. We hebben voldoende voor zo’n 1500 tot 2000 personen, maar het moeten er 12.500 per dag worden. Hier komt het geheime ingrediënt van de welwillende ambtenaar van pas: de kruimelregeling. Een regeling, die onder het mom van tijdelijk afwijkend gebruik, het bestemmingsplan overboord gooit. We kunnen nu de achterliggende weilanden toevoegen, alles even goed mengen en voilà we hebben een juridisch sluitende hoeveelheid voor 25.000 personen verdeeld over 2 dagen.

Bij het aantreden van de raad werd gesproken over bestuurlijke vernieuwing. Het is heel mooi om te zien dat er initiatieven zijn om de burger meer te betrekken bij en voorafgaand aan de besluitvorming. Maar dat alles heeft weinig nut als blijkt dat de gemeente dit enkel als een wettig verplicht ritueel ziet om daarna op slinkse en niet transparante wijze haar eigen koers te varen. Als de gemeente zo met haar burgers omgaat, lijkt me dat in de volgende evenementenregeling de locatie het Draaiboompje verwijderd moet worden.

Help mee om een signaal bij de gemeente af te geven dat ze zo niet met haar burgers om mag gaan. Dien tijdens het Karnaval Festival telefonisch of digitaal een melding in bij de Milieuklachtencentrale van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (073 – 681 2821 resp. www.omwb.nl). Als er voldoende meldingen komen kan de gemeente deze niet negeren en moet ze deze in ieder geval meenemen bij de volgende editie van de evenementenregeling. En hopelijk is het aanleiding tot bestuurlijke vernieuwing, die de burger weer geleidelijk aan vertrouwen in de politiek kan geven.

Maria van den Meijdenberg