banner

Informatie kerkhof onder Mgr. Bekkersplein Haaren


Het Mgr. Bekkersplein in Haaren en directe omgeving wordt opnieuw ingericht. Vanuit onderzoeken en de lokale historische kennis is bekend dat in de omgeving van dit plein nog resten van het voormalige kerkhof in de ondergrond aanwezig zijn.

Een oude kaart van de RK kerk en klooster in Haaren (Bron: Gemeente Haaren)

Uit de onlangs uitgevoerde archeologische proefsleuven en aanvullende (grondradar-)onderzoeken blijkt dat de daadwerkelijke omvang en de locatie van het kerkhof groter is dan eerder bekend was.

Bijeenkomst
Graag vertelt de gemeente u meer over de geschiedenis van het voormalige kerkhof, het te saneren gebied en hoe zij hierna omgaan met de opgravingen van de menselijke botresten. Daarnaast krijgt u ook de planning te zien wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Koffie en thee staat woensdag 12 februari vanaf 19.00 uur voor u klaar. De presentatie start om 19.30 uur en sluit om uiterlijk 21.00 uur.