kooplokaal

Holy Tree bij Quispel Moergestel


De eerste zullen de laatste zijn… Dit spreekwoord gaat zeker niet op voor het team Holy Tree, dat zaterdag 21 maart weer meedoet aan Quispel Moergestel. Er is eerder sprake van het omgekeerde; de laatste was de eerste …

Het team Holly Tree heeft als captain Lieke Cornelissen, dochter van John van café De Tijd en Nicole van Rootven 7. Opa Toon Franken was in Moergestel niet alleen bekend als de slager, maar ook als Stadsprins Antonio. Ondernemersbloed, initiatief en een goede sociale instelling zitten dus zondermeer in haar bloed. Als eerste meldde Lieke haar team na kort overleg met haar teamleden aan voor de LenteQuispel van 2020. Holy Tree is een afgeleide van de straat waar haar ouders wonen; De Heiligenboom.

Begin
Holy Tree is de naam, die het team pas sinds een jaar of drie kent, daarvoor had het team de naam ‘Over den Bult’, want haar ouders woonden destijds aan de Donkhorst (richting Haghorst), dus over het viaduct. Het 1ste jaar van Quispel meldde het team van Lieke zich pas op het laatste moment spontaan aan. Het team bestond uit een 7-tal gezellige meiden van rond de 23 jaar, die totaal geen idee hadden wat hun boven het hoofd hing. Ze werden verrast door het aantal vragen, de moeilijkheid en de buitenopdrachten. Gebrek aan tijd en ‘vrouw’kracht noodzaakte hen om maar af te zien van de buitenvragen, want dan moesten er immers een paar dames naar “d’n andere kant van den bult”. Mede door het slecht gemaakte dictee (de geheime opdracht) eindigden zij als allerlaatste. Ze hadden namelijk de enige dame binnen de groep die dyslectie heeft deze opdracht laten doen. Over pech gesproken..!

Doorstart

Team Holy Tree

Geen belemmering om het jaar daarop weer mee te doen. Nu echter wel wat beter voorbereid; een groter team en ondersteuning van diverse ouders en opa’s en oma’s en een positie midden in het dorp. Het resultaat was nog lang geen top 10-notering, maar het enthousiasme binnen de groep was enorm toegenomen. Logisch, dat een geanimeerd team de daarop volgende jaren Lieke weer ondersteunde.

Aanmelding
Meteen nadat de organisatie eind 2019 de mogelijkheid openstelde om zich in te schrijven, reageerde het team Holy Tree en bleken zij de eerste te zijn. Ze krijgen er geen prijs voor, maar zijn wel het enige team, dat kan pronken met het gegeven, dat zij de eerste en de laatste zijn geweest! Lieke benadrukt echter, dat het hen totaal niet gaat om de eer (iets wat haar vader de organisatie in de wandelgangen ook al eens toevertrouwde). Het meedoen en samen met buurtbewoners, vrienden, familie, oud en jong een gezellige, spannende avond beleven is hun enige doel en mochten ze een keer in de top 10 eindigen, dan zouden ze dit eigenlijk best leuk vinden, maar dat laatste is slechts een subdoel.

Aanbeveling
Lieke benadrukt dat het meedoen voor al haar teamgenoten de hoofdzaak is en dat dankzij de Quispelavonden de deelnemers elkaar beter hebben leren kennen en vriendschaps- en familiebanden er nog sterker door zijn geworden. En voor oma Gerrie Franken is het volgens Lieke een van de hoogtepunten in het jaar. Lieke raadt dan ook iedereen aan om een team samen te stellen en mee te doen aan deze Gèsselse avond.

Informatie en inschrijven kan nog tot uiterlijk 22 februari via de website www.quispelmoergestel.nl