ondernemers

Gemeente Oisterwijk en ook voor Haaren is er geen geld meer


Het geld is op, diverse projecten gaan niet door. Gemeente Oisterwijk belooft de subsidies bij de herindeling met Haaren ‘te borgen’, maar geld is er niet meer, ook geen reserves!

Het kwam al aan bod bij diverse te nemen besluiten, denk aan omleidingen van wegen in Moergestel, het nieuw te realiseren Staalbergven, bij de verkoop van bouwgronden is de druk merkbaar, en zelfs ook bij bestaande voorzieningen trekt een dreigend kastekort aan de gemeentelijke organisatie. In een brief aan de raad, bevestigt het college (Burgemeester en wethouders) dat het geld op is. Oisterwijk is nog niet failliet, maar miljoenen uitgeven zit er ook niet meer in. Zelf benoemt de gemeente enkele oorzaken, die de voorzieningen in Oisterwijk zeker zullen raken.

Haaren
In een persbericht van donderdag 21 februari stellen de gemeenten Oisterwijk en Haaren: ‘Wij borgen de continuïteit van de subsidieverlening’. De kop van het persbericht geeft met dit ‘borgen’ de indruk dat alles bij het oude blijft, maar met een krappe gemeentekas en onderstaande bezuinigingsmaatregelen zou dit heel anders kunnen uitpakken. Subsidies zullen na de herindeling gelijk getrokken moeten worden met die van Oisterwijk, dubbele voorzieningen zal men willen voorkomen, en ook in Oisterwijk kunnen in dat proces subsidies veranderen.

De raad van Oisterwijk is verantwoordelijk voor de keuzes in uitgaven (Foto: Masja Vlaminckx).

Kortlopende subsidie aanvragen voor volgend jaar worden door of in overleg met gemeente Oisterwijk behandeld. Het proces van aanvragen is daarmee geborgd, maar niet gezegd is dat ze dan voor komende jaar ook worden gehonoreerd. Een aanvraag kan immers worden afgewezen, of worden beperkt. Langlopende subsidies zijn wat betreft Haaren reeds verleend voor de periode 2019-2022. De betaling hiervan neemt Oisterwijk na 1 januari over. Voor nieuwe subsidie aanvragen of verlenging na die datum, neemt Oisterwijk dat over en kunnen er dus ook daar aanpassingen volgen. Besluitvorming hierover volgt in 2022. Uiteraard  worden subsidie ontvangers betrokken bij de besluitvorming.

Zorgen
In een ander persbericht laat de gemeente weten: ‘De huidige financiële positie van de gemeente Oisterwijk baart serieuze zorgen.’ Er zijn volgens de gemeente vele miljoenen uitgegeven aan onder andere nieuwe brede scholen, de cultuurcentra, de ‘druppeltonde’ bij Blokshekken, het nieuwe zwembad en sporthal, de fusie van de voetbalverenigingen, het fietspad Moergestel-Haghorst en de verbouwing Durendael.

Tekorten
Tekorten in de zorg lopen op vanwege de Jeugdzorg en Wmo; hierin ziet de gemeente een groter tekort dan was voorzien van maar liefst € 1,1 miljoen extra structureel per jaar. De vorig jaar besloten bezuinigingsmaatregelen van 6 ton moeten nog worden ingevoerd. Verder dalen er inkomsten vanwege de nieuwe Omgevingswet met € 250.000, precariorecht op kabels en leidingen met € 1,5 miljoen af, er is gerekend op opbrengsten van grondexploitaties die tegen vallen…

Leeg
Het reserve potje is leeg, ook de verhoogde OZB heeft blijkbaar onvoldoende effect, en incidentele voordelen zijn volgens de gemeente onvoldoende groot om de tekorten op te vangen. Om verdere toename van de financiële problemen te voorkomen, wil de gemeente grond en panden verkopen, personele lasten verlagen, en bezuinigingen doorvoeren.

Blijft dat er geen geld meer is voor wat het college ‘ambities’ noemt, maar door betrokkenen en soms ook door politieke partijen als ‘noodzakelijk’ wordt gezien, bijvoorbeeld uit gezondheid- of veiligheidsoverwegingen. De gemeente noemt  nieuwbouw Hondsberg, Sportpark Moergestel, Staalbergven, MJOP Buitensport, Bestrijding wortelopdruk en verkeersplan Moergestel, allen voor nu onhaalbare projecten.