banner

Film: Sanering voormalig kerkhof Haaren


Recent werden bij onderzoek onder het Mgr. Bekkersplein in Haaren stoffelijke resten aangetroffen van personen die in het verleden op het aldaar gevestigde kerkhof zijn begraven.

Op woensdag 12 februari was hierover een informatie avond. Hier werd uitleg gegeven over de opgraving die vanaf maart plaats zal vinden. De resten komen hierna in een verzamelgraf te liggen op de huidige begraafplaats. HOS TV heeft een verslag gemaakt van deze bijeenkomst: