banner

Column Roland Smulders: Wonen in Oisterwijk


Columnist Roland Smulders neemt u mee, een kijkje in zijn Oisterwijk:

 

Schrijver en columnist Roland Smulders (Foto: Iris de Groot)

 

Wonen in Oisterwijk

 

Volgens de kop boven een artikel in het regionaal dagblad hoort een Pool die in Boxtel werkt niet in Oisterwijk te wonen. Het is maar dat iedereen het weet. Van wie het niet mag, blijft een beetje in de lucht hangen. De verantwoordelijke wethouder heeft het liever niet, omdat hij de woonruimte wil gebruiken voor buitenlanders die binnen de gemeentegrenzen de kost verdienen. Dat mag hij natuurlijk willen, maar het geeft hem niet noodzakelijk de bevoegdheid Poolse werknemers tot ongewenste vreemdelingen te verklaren. Polen is lid van de Europese Unie en we hebben met elkaar afgesproken dat lidstaten elkaars onderdanen niets in de weg mogen leggen als die in een van de lidstaten willen werken. Wonen hoort daarbij. Ik neem niet aan dat de wethouder wil voorstellen dat Poolse werknemers maar iedere dag met de bus heen en weer moeten reizen.

Het artikel lijkt een puur praktisch punt aan te snijden, in een schaarse woningmarkt moeten keuzes worden gemaakt, maar onder de oppervlakte van de tekst voel ik een teneur die mij onrustig maakt. Er wonen op dit moment te veel Polen in de Oisterwijkse vakantiehuisjes en te veel Polen bij elkaar is kennelijk foute boel. Om die reden is de wethouder er ook geen voorstander van de Polen die mogen blijven als alle andere normale mensen een huis in een woonwijk te gunnen. We hebben een lange weg afgelegd om enige mate van beschaving te bereiken, maar de laatste tijd is de glans er wel zo’n beetje af.

De Polen lijken niemand kwaad te doen. Ze werken zich uit de naad en ploffen na werktijd uitgeput neer op hun bed. Er zijn natuurlijk ook landgenoten die het niet zo goed bedoelen, maar die werken dan weer niet in het Boxtelse slachthuis en vallen dus buiten de groep waarover het artikel gaat. Waarom een in Boxtel zwoegende Pool niet het recht heeft om te wonen in Oisterwijk en alle anderen wel, is mij een raadsel. Veel Oisterwijkers stappen elke ochtend in de trein of de auto om elders te gaan werken. Tegen hen zeggen we toch ook niet dat ze niet het lef moeten hebben ’s avonds terug te komen. Als de wethouder om woningen verlegen zit, dan moet hij ze maar bouwen. Mensen op basis van afkomst gedwongen verplaatsen is uit principe een hele slechte oplossing.

 

Roland Smulders

 

 

Delen: