banner

Beduidend meer verkoop mogelijk op industrieterrein Moergestel


Op industrieterrein De Sonman in Moergestel biedt de gemeente beduidend meer mogelijkheden aan de verkopers van goederen.

Kaart van De Sonman Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Tot nu toe mochten er productiegerichte bedrijven huisvesten, met een daaraan ondergeschikte verkoop. Dit laatste gaat veranderen. ‘Het grote verschil met de beleidsregels is, is dat die ondergeschiktheid niet meer strikt door percentages wordt bepaald maar door de ruimtelijke effecten die zo’n tweede functie kan hebben,’ zo volgt de uitleg van de gemeente. Daarnaast is nu onder voorwaarden ook ‘losse’ volumineuze detailhandel (dus detailhandel zonder productiefunctie) toegestaan.

In Oisterwijk waren er al plekken waar dit werd toegestaan, maar ‘het beleid gaat niet voor alle terreinen gelden.’ De gemeente bekijkt per locatie de behoefte van bedrijven en omwonenden.

Vergunning

Er is uiteraard wel altijd een vergunning nodig. ‘Bij de aanvraag van een vergunning wordt onder andere getoetst aan criteria zoals parkeren en bestaande winkelstructuren mogen niet verstoord worden. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het beleid is behoud van het karakter van het bedrijventerrein.’

Welke vormen van detailhandel komen in aanmerking?

-Detailhandel in ‘volumineuze goederen’ of een showroom in deze volumineuze goederen. Het gaat dan om producten die groot of bijzonder van aard zijn, waardoor deze niet goed passen binnen bestaande winkellocaties. Het gaat dan om auto-ven motorenreparatie, banden, boten, caravans, tenten, autoaccessoires in relatie met inbouw, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen, brand-en explosiegevaarlijke stoffen (brandstofverkooppunten, consumentenvuurwerk), tegels, sanitair, keukens, badkamers, zonwering, raamkozijnen, dakramen, zonnepanelen vijvers, zwembaden en tuinhuisjes en naar aard vergelijkbare branches.

-Een internethandel (producten zijn vooraf besteld op het internet en er is geen mogelijkheid om de producten ter plaatse te bekijken);

-Ondergeschikte detailhandel: hiermee wordt bedoeld ondergeschikt aan de hoofdfunctie van het pand. Dit kan ook een showroom zijn;

Welke vormen van detailhandel zijn uitgesloten?

-Alle andere vormen van detailhandel dan bovengenoemde;

-Dienstverlening (het bedrijfsmatig leveren van diensten bijvoorbeeld een kapper);

-Supermarkten.