ondernemers

B-Team Oisterwijk wil natuurspeelplek terug


In een ingezonden brief aan het college (Burgemeester en wethouders) vraagt het Biodiversiteitesteam van Oisterwijk om de natuurspeelplek in het Lindepark van Oisterwijk terug te plaatsen.

 

Geacht college van B&W,

Het is ons opgevallen dat de natuurlijke speelplek in het Lindepark verwijderd is. Deze speelplek is aangelegd in 2011 en wij begrijpen dat een speelplek op een gegeven moment aan vervanging toe is. Ambtelijke navraag leert ons dat ook vandalisme een rol heeft gespeeld bij het verwijderen van de natuurlijke speelplek. En dat er door het vandalisme geen concreet plan ligt om deze natuurlijke speelplek te vervangen door een nieuwe natuurlijke speelplek.

Bij de Oisterwijkse vistrap, midden in het groene centrum, is wellicht een betere plek (Foto: Leny van Schijndel).

Graag verzoeken wij u in overweging te nemen dat de aanleg van deze natuurlijke speelplek een bijzondere geschiedenis heeft, zoals weergegeven in bijgevoegde column van toenmalig wethouder Joop van Hezik in de Nieuwsklok van 2 juni 2011 (zie onder). Een geschiedenis die gerelateerd is aan de herinrichting van de Voorste Stroom, en voor ons als B-team een ‘pareltje’ langs de Voorste Stroom was met het oog op natuur- en milieueducatie door natuurlijk spelen.

Het B-team hecht grote waarde aan natuur- en milieueducatie door natuurlijk spelen, en het betrekken van kinderen bij het ontwerp van een natuurlijke speelplek. Wij dringen er dan ook bij u op aan een nieuwe natuurlijke speelplek aan te leggen in het Lindepark. Wellicht op een meer zichtbare plek (bij de vistrap) om vandalisme tegen te gaan. En natuurlijk met de betrokkenheid van kinderen bij het ontwerp ervan (bijvoorbeeld met medewerking van de basisscholen). Wij verzoeken u dienaangaande een collegebesluit te nemen en ons daarvan in kennis te stellen.

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star

voorzitter B-Team

Nieuwsklok, 11 juni 2011

Natuurlijk spelen

U bent toch die meneer van de gemeente? o vroeg een jochie me, ongeveer een jaar geleden, toen ik langs de Voorste Stroom terug naar huis liep. Hij was handtekeningen aan het verzamelen tegen het verwijderen van twee terpen langs de Voorste Stroom. Twee terpen die weg moesten omdat de kinderen ze ontdekt hadden als, zoals dat heet, ‘informele speelplekken’. Met als gevolg overlast voor buurtbewoners, maar ook onveiligheid door het met de fiets van deze terpen crossen. Ze gaan weg, zei ik tegen het jochie, maar ik beloof je een nieuwe speelplek.

Belofte maakt schuld. En na enig zoeken een plek gevonden in het Lindepark langs de Voorste Stroom. Maar hoe moest de speelplek er uit komen te zien? Zijn naam weet ik niet meer, maar hij ziet er ongeveer zo uit en is ongeveer zo oud, vindt hem! Droeg ik twee ambtenaren op. Het koste een paar weken zoeken, maar toen melden ze breed glimlachend dat ze het jochie hadden gevonden. En ik heb hem met zijn jongere broertje en zusje (en natuurlijk moeder) uitgenodigd op mijn kantoor in het gemeentehuis. Om met deze drie kinderen een ‘programma van eisen’ voor de speelplek op te stellen.

Klauteren, spelen met water, een omgevallen boom, een spannende plek, waren de voornaamste ‘eisen’. Kinderen willen helemaal geen ‘wipkip’ of andere gekunstelde speeltoestellen. Kinderen willen letterlijk het liefst natuurlijk spelen, spelen met de natuur. Nu een jaar later is de speelplek bijna af. Met een omgevallen boom en stenen, zodatkinderen klauteren. Met water, zodat ze weer met soppende sokken thuis kunnen komen. En zo spelenderwijs de nieuwe natuur langs de heringerichte Voorste Stroom kunnen beleven. De beste manier van natuur en milieueducatie.

Toen ik laatst ging kijken naar de voortgang van de bouw van de speelplek, sprak een vriendelijk ogende ‘oma’ me aan. Ze vond het geweldig dat dit voor de kinderen gemaakt werd. Met ongetwijfeld haar kleinkinderen in gedachte. En mijn dag was opeens helemaal goed. Niet het grootste project waar ik als wethouder mee bezig ben. Waarschijnlijk zelfs het kleinste. Maar zeker één van de leukste. En zeker met zo’n reactie. We zoeken nog een leuk moment om de speelplek officieel te openen. En dat mag natuurlijk dat jochie doen. Want deze speelplek leert een les. Kinderen moeten natuurlijk kunnen spelen, maar ze willen ook natuurlijk spelen.

Joop van Hezik,

wethouder jeugdbeleid