banner

Voorstel verlengen AZC Oisterwijk binnenkort in de raad


Afgelopen jaar is het college (Burgemeester en wethouders) van Oisterwijk samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gestart met het maken van nieuwe afspraken over de verlenging van het AZC in Oisterwijk.

Het AZC in Oisterwijk (Bron; Google Maps)

De gemeenteraad heeft hierop in oktober 2019 haar wensen en bedenkingen gegeven. Kort samengevat komt dit uit op verlenging, mits in veilige omstandigheden. De opvang van mensen in nood, die vluchten uit onveilige landen, moet voortgezet worden. Daarnaast zagen ook alle partijen in dat de groep overlast gevende asielzoekers aangepakt moet worden. De begeleiding, controle en aanpak van overlast moet beter en de raad wil in beginsel de zogenaamde ‘veilige landers’ uit Oisterwijk weren. Ook was de raad op zoek naar garanties, zekerheidstelling dat het COA uitvoert zoals de raad dat wenst.

Dit was in de beoogde overeenkomst nog onvoldoende vastgelegd, en met die boodschap is het college aan de slag gegaan. Het college heeft hierover afgelopen maanden met het COA gesproken, en komt binnenkort met een herzien voorstel. Dit voorstel zal op 20 februari in het Raadsplein, en 5 maart in de Raadsvergadering besproken worden. Beide in het Raadhuis van Oisterwijk.