banner

Ontdek de wereld op Durendael Oisterwijk


Op zaterdag 1 februari van 11.00 tot 14.00 uur is het Open Dag op 2College Durendael. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school, kennis te maken met leerlingen en docenten en vooral om een indruk te krijgen van ons onderwijs.

2 College Durendael Oisterwijk

We zijn een brede regionale school met ongeveer 1550 leerlingen, verdeeld over het vmbo (basis-, kader- en theoretische-gemengde leerweg), havo, vwo en tweetalig onderwijs. We leiden leerlingen tot zelfstandige wereldburgers en leren ze verder te kijken dan hun neus lang is.

Nieuw!
• Brugklas vmbo-t/havo:
In 2020-2021 bieden we voor leerlingen met een dubbel advies de gemengde brugklas vmbo-t/havo aan. Onze teamleiders van het vmbo en de havo staan je hierover graag te woord.
• Open Dag App
Op de Open Dag App van Durendael vindt u allerlei handige informatie over onze school. De app is voor iedereen gratis te downloaden. (zie onder)

Informatierondes
Tijdens de Open Dag verzorgt elke afdeling eigen informatierondes. Ook zijn er in de lokalen allerlei presentaties te zien en kun je deelnemen aan miniworkshops. Met behulp van de handige plattegrond die je ontvangt bij binnenkomst, volg je je route door de school.

Er zijn aparte routes voor:
• Vmbo- basis/kader
• Vmbo- gemengd/theoretisch
• Havo
• Vwo
• Tweetalig onderwijs

Vmbo
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt op Durendael. Daarom hebben we onze afdelingen zo ingericht dat we recht doen aan verschillende behoeften van leerlingen. Onze basis- en kaderafdeling van het vmbo kenmerken zich door het werken in een vaste structuur en een positief sociaal-emotioneel klimaat. Bij de g/t afdeling focussen we ons op ondernemerschap. Bij alle vmbo-afdelingen zetten we in op een rijk beroepsgericht programma.

Havo en vwo
Op de havo ligt de nadruk op een activerende didactiek (we zetten ze aan het werk) en het stimuleren van ondernemend gedrag (wat kunnen leerlingen zelf doen?). Bij het vwo focussen we op een onderzoekende houding en vormen academische vaardigheden de basis van een breed talentenonderzoeksprogramma van klas 1t/m 6.

Tweetalig onderwijs
Ons tweetalig onderwijs is zowel te volgen op havo- als op vwo-niveau. Rode draad binnen het tto is wereldburgerschap en een excellente beheersing van de Engelse taal. Leerlingen uit klas 1,2, en 3 werken samen aan opdrachten binnen Houses. In het derde leerjaar leggen zij het Anglia-examen af dat gelijkwaardig is aan het Cambridge-examen. In de bovenbouw volgen leerlingen het IB-programma.

Meer informatie: www.2college.nl/durendael

Graag tot ziens op zaterdag 1 februari op 2 College Durendael, aan de Van Kemenadelaan 5 in Oisterwijk.

De nieuwe ‘Open Dag App’ voor 2 College Durendael.