ondernemers

Oisterwijk trilt en minder hard rijden helpt niet


Gemeente Oisterwijk en wethouder Dion Dankers roepen inwoners op mee te werken aan de bevraging door de spoorwegen. Die zijn gestart met een proef met minder snel rijdende treinen, in een poging het trillen waar inwoners last van hebben te laten afnemen.

De mening van deze inwoners is duidelijk (Foto: Toby de Kort).

Sinds aanpassingen aan het spoor en de inzet van andere typen treinen zijn er laatste jaren veel klachten van inwoners. ProRail, NS en Gemeente zijn er mee bezig, een deel van het probleem is bekend, maar een afdoende oplossing is nog niet geboden.

Tweede indruk

De NS is gestart met een proef met het langzamer laten rijden van Intercity’s; het zijn de treinen met de ‘onronde wielen‘.  De proef moet uitwijzen of dit zorgt voor een vermindering van trillingen. Er volgen metingen bij spoorwegovergangen en 850 omwonenden krijgen een vragenlijst. De uitkomst van die onderzoeken zal later bekend worden. Bijkomstigheid: Inwoners die wel overlast ervaren, maar net buiten het door de onderzoekers geselecteerde gebied wonen, mogen zelfs op eigen verzoek niet meedoen in het onderzoek.

Eerder werd door ons een eerste indruk gegeven met eenzelfde beeld als nu. Uit de reacties op de oproep van de gemeente blijkt een tweede en meer duidelijke indruk. Vooralsnog volledig unaniem: Het helpt niet.

Reacties op bericht van Gemeente Oisterwijk, met uitsluitend melding dat trillingen niet zijn afgenomen (Bron: Facebook)