banner

Nieuwe Basisschool in Oisterwijk: de Nieuwe Linde


Onderwijsstichting de Nieuwe Linde heeft onlangs een aanvraag gedaan tot oprichting van een nieuwe school in Oisterwijk; basisschool de Nieuwe Linde.

Het bestuur van Onderwijsstichting de Nieuwe Linde geeft de officiële start met het symbolisch planten van een “nieuwe linde”.

Zorgen voor jezelf, elkaar en de wereld, functioneel leren en verbinding met de natuur zijn de belangrijkste pijlers van deze nieuwe school.
Naast het reguliere curriculum waarin aandacht wordt besteed aan taal en rekenen, worden ook vakken als Sociaal Emotioneel Leren, Mediawijsheid en Burgerschap aangeboden. Hiermee zal de Nieuwe Linde zich onderscheiden van andere basisscholen in Oisterwijk.

Uit onderzoek en een demografische prognose blijkt dat er in de gemeente Oisterwijk ruimte is voor een algemeen-bijzondere basisschool gericht op gedifferentieerd leren, natuureducatie en contextgericht onderwijs. “Het wordt een school waar kinderen leren vanuit intrinsieke motivatie met oog voor hun eigen tempo” aldus de initiatiefnemers. Het motto van de school is dan ook: ‘De natuur bepaalt ons tempo’. In de huidige plannen zijn o.a. diverse ontdektuinen opgenomen die kinderen de ruimte zullen bieden voor ontdekkend leren, zowel binnen als buiten het schoolgebouw.

“Op de website van de Nieuwe Linde staat ons onderwijsconcept helder uitgelegd. Als mensen interesse hebben in deze vorm van onderwijs, kunnen ze dat kenbaar maken via de website” aldus voorzitter Robert Nieuwenhuijse. “Het doel is om in augustus 2021 de deuren van basisschool de Nieuwe Linde te openen. ”Voor meer informatie over basisschool de Nieuwe Linde, kunt u kijken op de website.