banner

Leraren basisscholen Oisterwijk gaan staken


Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari gaat het basisonderwijs weer staken.

 

Een eerder statement van De Kikkenduut: Steeds minder…

Ondanks de recent afgesloten CAO waarin geld is vrijgemaakt voor een beter salaris van de leerkracht, loopt de werkdruk verder op en staat de kwaliteit van het onderwijs door het lerarentekort onder druk. Er zijn volgens de leerkrachten structurele oplossingen nodig om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Alleen zo kan het beroep weer aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe leerkrachten, kan de klassengrootte worden beperkt, kan de loonkloof met middelbaar en hoger onderwijs worden gedicht, de werkdruk worden aangepakt en voldoende ondersteunend personeel worden ingezet.

Diverse leerkrachten van diverse scholen gaan 30 en 31 januari staken. Of de school dicht gaat, er opvang is, of andere situaties waar ouders rekening mee moeten houden, zal per school aan de ouders bekend worden gemaakt.

Op 30 januari begint vanaf 13.00 uur in het Leijpark Tilburg een gezamenlijke manifestatie van alle besturen van de basisscholen in Tilburg en omstreken. Daarna lopen deze samen naar het Willem II stadion. Tijdens de manifestatie zullen Peter Heerschop, Marcel van Erpen en Leo Alkemade gastsprekers zijn. Ouders / verzorgers zijn welkom om de leerkrachten op deze route te ondersteunen.