banner

Kwetsbare inwoners Haaren niet tussen de wal en het schip


Het college (Burgemeester en wethouders) van Gemeente Oisterwijk hebben besloten te zorgen voor een goede overgang voor kwetsbare inwoners, bij de gemeentelijke herindeling, als Haaren bij Oisterwijk komt.

Besloten is om de individuele ondersteuning die inwoners van het dorp Haaren op dit moment ontvangen, vanuit bijvoorbeeld de WMO, jeugdwet of participatiewet, over te nemen zoals toegekend door de gemeente Haaren. Hiermee wil de gemeente de continuïteit van zorg voor inwoners borgen en zorgen dat zij zo min mogelijk last ondervinden van de overgang naar hun nieuwe gemeente. Het college verzoekt de gemeente Haaren aanvragen vanaf 01-11-2020 door Oisterwijk in behandeling te laten nemen. Hiermee lopen ze vooruit op de herindeling, die per 1 januari 2021 zal plaats vinden.

Noodpotje
Ook richt het college een noodpotje in voor kwetsbare inwoners met individuele ondersteuning die door eventuele onvoorziene gevolgen van de herindeling tussen de wal en het schip dreigen te vallen.