banner

Inwoners willen vervolg op gedrag burgemeester Oisterwijk


Nu wethouders Dion Dankers en Stefanie Vatta een klacht over het gedrag van burgemeester Hans Janssen gegrond hebben verklaard, vragen de betreffende inwoners om behandeling door de raad, met de gedragscode voor ambtsdragers en het bijbehorende protocol als richtlijn.

Ook bestrijden de inwoners het argument dat beide wethouders gebruiken om hun begrip voor de burgemeester te onderbouwen, deze argumenten zouden onwaar zijn.

Burgemeester Hans Janssen

Afkeur

Afgelopen week werd een door de gemeente verborgen gehouden klachtafhandeling, via de inwoners openbaar. Uit de stukken blijkt dat de burgemeester de groep inwoners op enig moment betiteld heeft als ‘volksgericht’. De adviseur van beide wethouders (klachtbehandelaars) noemt dit ‘onnodig grievend’ en ‘in strijd met het beginsel van fatsoenlijke bejegening.’

Het is dit feit waarin de groep van 140 inwoners gelijk hebben gekregen (klik hier). Beide wethouders namen het advies over. ‘Het gebruik van de term ‘volksgericht’ keuren wij, in het licht van de normen die voor een bestuursorgaan hebben te gelden, af,’ aldus Dankers en Vatta. Een maatregel of vervolg benoemen beide wethouders in hun besluit niet.

Begrip

‘In het licht van de omstandigheden waaronder deze uitlating is gedaan… … kunnen wij er … … echter wel begrip voor opbrengen…’  zo luidt de toelichting van beide wethouders op het besluit. Volgens de wethouders zouden de inwoners zich ‘bij herhaling direct en persoonlijk tot de burgemeester richten… … met “ferme taal” …’ Met dit argument verzachten de wethouders hun eindconclusie over het gedrag van hun collegevoorzitter, de burgemeester.

Onwaar

De inwoners bestrijden dit argument, en vragen bewijs voor deze – volgens hen onjuiste – conclusie. Volgens hen worden ze met deze onwaarheden geschaad. Ook zijn zij van mening dat feiten hier worden omgedraaid. De ‘volksgericht’ uitspraak van de burgemeester zou dateren van 12 december 2016; de ‘ferme taal’ waar beide wethouders op doelen zou van latere datum zijn. Bovendien zouden deze uitspraken volgens zowel de externe adviseur als beide wethouders  ‘de hen toekomende bevoegdheden niet overschrijden’, zo staat in de stukken vermeld. De inwoners stellen dan ook: ‘In feite verwijt u ons gedragingen en “ferme taal” die in werkelijkheid het gevolg zijn geweest van de onheuse bejegening van 140 inwoners door college en burgemeester.’

Gedragscode

In de gemeentelijke gedragscode staat: ‘Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar betreft ook de onderlinge omgangsvormen. Van groot belang is een respectvolle omgang met burgers…’ Volgens het bijbehorende protocol zou deze, waar het de burgemeester betreft, gemeld moeten worden aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad. Deze legt dit voor aan het Presidium (fractievoorzitters politieke partijen in de raad) en kan vervolgens overgaan tot het laten uitvoeren van een onderzoek door een onafhankelijke onderzoekscommissie.

In een brief aan de raad, vragen de inwoners om verdere afhandeling van deze klacht. Het presidium vergadert aankomende donderdag, dan zal ook de ‘kwestie Vulders’ (klik hier) besproken worden.