anytime

Inwoners voelen zich genegeerd door gemeente Oisterwijk


Inwoners zijn niet tevreden met de mate waarin Gemeente Oisterwijk, onder verantwoordelijkheid van wethouder Dion Dankers, hun wensen heeft meegenomen in het ontwerp voor de Peperstraat in Oisterwijk.

Afgelopen jaren zijn meerdere malen verzoeken gericht aan Gemeente Oisterwijk, met name bij aanpassingen van andere straten die het verkeer dat de wijk in- en uitstroomt moet regelen. Wethouder Dion Dankers heeft daarop ook enkele toezeggingen gedaan, en de herinrichting van de Peperstraat komt aan bod bij de rioolvervanging. Dit jaar staat die herinrichting op de agenda, en daarvoor zijn gesprekken gevoerd met aanwonenden.

Besloten

Besloten was de eerdere informatie bijeenkomst niet, maar de gemeente verzuimde om de bijeenkomst openbaar aan te kondigen in de Nieuwsklok, en beperkte zich tot het sturen van brieven naar direct aanwonenden. Op speciaal verzoek van de buurtvereniging, werd door Oisterwijknieuws.nl alsnog een aankondiging geplaatst, zodat ook buurtbewoners en andere betrokkenen in staat waren te komen. Ook de aankomende bijeenkomst van 5 februari werd zover ons bekend niet openbaar aangekondigd.

Tijdens die bijeenkomst op 16 december hebben inwoners hun wensen kenbaar gemaakt. De uitkomst van die bijeenkomst, de daar opgehaalde informatie, is desgevraagd door de gemeente niet beschikbaar gesteld. Ook vragen over de plannen en tekeningen zijn door de gemeente niet beantwoord.

Overlast

Het begin van de Peperstraat in Oisterwijk (Bron: Google Maps)

‘Tijdens de hebben de bewoners hun zorgen kunnen uiten, hun wensen kenbaar kunnen maken en hun voorstellen kunnen toelichten. Een en ander zou door de gemeente worden meegenomen,’ aldus Maikel Palubski. ‘Wat schetst echter de verbazing, nagenoeg niets van alle wensen, zorgen en voorstellen is verwerkt in het voorstel!’ Deze bewoner staat hierin niet alleen, hij krijgt van meerdere bewoners bijval. ‘Is dat ooit anders geweest’ en ‘Zo is de gemeente Oisterwijk heb je geen donder aan doen toch lekker wat ze zelf willen.’

Te smal

Een deel van de Peperstraat is volgens een aantal bewoners – en vergeet niet de weggebruikers uit de wijk – te smal. In de raad is daar al eens een opmerking over gemaakt, onder andere Harrie MarsĂ© (AB) heeft gevraagd daar iets aan te doen. Maar ‘er komt geen eenrichtingsverkeer,’ zo laat Maikel teleurgesteld weten, hetgeen zou passen in de kleine straat en goed zou combineren met de afhandeling van verkeer via overige straten in de wijk. ‘En de bomen blijven staan, er komen toch parkeerplaatsen recht voor de deur van de bewoners.’ Verder zijn er zorgen van bewoners over de consequenties voor hun woonhuizen als gevolg van de graafwerkzaamheden. ‘Ook wordt vaak te hard gereden en langs de kant van de weg geparkeerd, hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt.’

Parkeeroverlast

Tot slot zien de bewoners nog geen oplossing voor de door hen ervaren parkeeroverlast. ‘Er komen niet meer parkeerplaatsen bij door de nieuwe indeling.’ Ook zou er een regeling moeten komen voor de inwoners: ‘Nadat het parkeren bij het station betaald parkeren is geworden parkeren alle mensen die in het centrum van Oisterwijk werken in o.a. de Peperstraat, waar het nog gratis parkeren is. Dit heeft tot gevolg dat de bewoners zelf regelmatig hun auto niet kwijt kunnen.’

Bezwaren

Op 5 februari om 19.00 uur kan eenieder die daar behoefte aan heeft in het raadhuis kennis nemen van de plannen, en eventuele bezwaren en mogelijke oplossingen kenbaar maken.

Het nieuwe door de gemeente in een brief aan inwoners gepresenteerde plan voor de herinrichting van de Peperstraat.