banner

Inwoners Moergestel volledig genegeerd


Inwoners uit de Schoolstraat in Moergestel, voelen zich volledig genegeerd. Al meer dan tien maanden wachten ze op een actie van de gemeente, maar ‘tot op heden niemand gezien of gehoord.’  En dat terwijl verantwoordelijk wethouder Dion Dankers, samen met zijn partij PGB, als slogan had: ‘PGB Luistert!’

Hieronder de door de inwoners aan de gemeenteraad en college (burgemeester en wethouders) toegezonden brief:

Ruim 9 maanden geleden hebben wij, namens de VVE ‘De Bokkenhoek’ te Moergestel, uw aandacht gevraagd voor de situatie aan de Schoolstraat te Moergestel. Ook na diverse telefoontjes aan het adres van de heer Dankers en een aantal afdelingen van uw gemeente, waaronder de afdeling ‘wegbeheer’, moeten wij helaas constateren dat er nog niets is gebeurd.

Dion Dankers op een oude trekker, opende eerder een  nieuwe straat in Moergestel (Foto: Gemeente Oisterwijk).

Wij hebben u verzocht de situatie ter plekke te komen bekijken, om een reële inschatting te kunnen maken van onze klachten. Ook hier hebben wij tot op heden niemand op gezien of gehoord. Het onderzoek dat vorig jaar is gehouden, is op de lange baan geschoven. Er zou ‘gemeten’ gaan worden maar ook hier hebben wij, tot op heden, nog geen concrete actie gezien. Wat betreft onze klachten, zoals al eerder gemeld en geschreven, is er nog niets veranderd!

Wij verwachten nu echt dat onze klachten serieus worden genomen en de daarbij behorende actie vanuit uw gemeente! Wij zien dat er diverse infrastructurele aanpassingen worden aangebracht in de gemeente Oisterwijk, om het verkeer in goede banen te kunnen leiden. Derhalve zijn wij van mening dat dit ook in Moergestel moet kunnen!

Nogmaals de ‘oorzaken’ op een rijtje:

-een verwaarloosd wegdek. (slechte bestrating, kuilen in de weg, en de verkeersdrempel)

-een overloop voor de A58 (een enorme toename van vracht-en zwaar verkeer met aanhangers bij filesA58-een te hoge gemiddelde snelheid (Hogere snelheden dan wettelijk toegestaan van 30km per uur.)

-een te hoge verkeersintensiteit voor het type weg.

-door de dichte bebouwing is er een versterkend effect van het geluid(klankkast)-stankoverlast uitlaatgassen van het zware verkeer.

Deze bovenstaande punten leiden er toe dat er nog steeds een onhoudbare situatie is. Waarbij bovenmatige geluidhinder, gevaarlijke verkeerssituaties en een slecht leefklimaat zijn ontstaan in onze straat.

Het is bovendien triest te horen, dat als er contact wordt opgenomen met uw gemeente, wij regelmatig als opmerking te horen krijgen; “iedereen wil wel aan een rustige straat wonen…” Dit gaat allang niet meer om… “aan een rustige straat te wonen”. Het gaat ons om een fatsoenlijke ‘woon en leef kwaliteit’ waar wij als burgers van uw gemeente recht op hebben.

De inhoudelijke argumenten/punten lichten wij graag mondeling verder toe.

Inmiddels hebben wij wederom het initiatief genomen en zijn wij een petitie gestart, om onze ‘klachten’ namens de Schoolstraat kracht bij te zetten. Het wordt nu echt tijd voor actie en wij nodigen u, de heer Dankers, de gemeenteraad of de Burgemeester uit om hier ter plekke te komen kijken en met ons in gesprek te gaan.

Aldus namens de VVE De Bokkenhoek,

Voorzitter: J. Brands