banner

Alzheimer café Oisterwijk ging over vergeetachtigheid


Ans Mulders was op 21 januari te gast bij het Alzheimer café. Zij is specialist ouderenzorg en heeft verteld over het thema “wat is vergeetachtigheid en wat is dementie?”.

Aangegeven werd wat de verschillen zijn tussen een normaal verouderingsproces en dementie. Er is wellicht meer aan de hand als geheugen- en of gedragsproblemen met grote regelmaat aanwezig zijn en als deze het normale dagelijks leven beïnvloeden. Belangrijk is om de diagnose tijdig te laten vaststellen. Ga hiervoor naar de huisarts. De huisarts kan aangeven hoe de diagnose kan worden gesteld en waar en hoe hulp verkregen kan worden; dit kan bij een casemanager/ wijkverpleegkundige. Een ergotherapeut kan aangeven op welke wijze in en om huis speciale hulpmiddelen kunnen worden ingezet.

Ans benadrukte het belang van het tijdig nemen van juridische maatregelen, zoals het opstellen van een levenstestament bij een notaris. Bij de notaris kan hierover vrijblijvend informatie worden ingewonnen. Na de pauze werd uitgebreid tijd genomen voor het bespreken van items, zoals hoe dementie voelt, hoe een onderzoek bij de geheugenpoli eruit ziet en over de – nog geringe – invloed van medicijnen.

Ouder worden en autorijden

Op 18 februari komt ouder worden en autorijden ter sprake. De ervaring leert dat het voor menig oudere steeds belangrijker wordt om auto te kunnen blijven rijden en daardoor onafhankelijk te blijven. Op het moment dat er lichamelijk en/of cognitief wat achteruitgang is, kan dit een lastig onderwerp zijn. Gastspreker Angelique Smulders komt als ervaringsdeskundige vertellen over hoe zij samen met haar schoonvader het traject van het niet meer autorijden heeft doorlopen. Zij benoemt hoe je als mantelzorger voor het dilemma kunt staan om hier het gesprek over aan te moeten gaan.

Het alzheimercafé in Oisterwijk

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar, en mocht u vragen hebben, stel ze gerust.
Graag heten we u allen van harte welkom! Tijd: inloop vanaf 19.30 uur Duur programma van 20.00 – 22.00 uur Locatie De Coppele, Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk

 DTZ logo low