banner

Staalbergven Oisterwijk in de herkansing


Het contract loopt af, maar het Oisterwijkse buitenbad Staalbergven mag misschien toch blijven. Natuurmonumenten heeft de deur tot het bijzondere recreatieve gebruik van dit stuk natuurgebied nog niet gesloten.

Het gemeentelijke openluchtbad Staalbergven in Oisterwijk staat al vele jaren op de nominatie gesloten te worden, of het moet grondig gerenoveerd worden. Het verouderde zwembad is gevestigd op grond van Natuurmonumenten, het was in 2015 en zal ook komend jaar onderwerp van gesprek zijn in de gemeenteraad. In een recente bevraging op de Facebookpagina van Oisterwijk Nieuws, gaf 90% van de stemmers de voorkeur aan renovatie van de huidige locatie. Geeft ook Natuurmonumenten ’t Staal nog een kans, of moet het gebied terug naar de natuur en het buitenbad elders herrijzen?

Eind 2020

Het Oisterwijkse openluchtbad Staalbergven

‘De huurovereenkomst van het Staalbergven met Natuurmonumenten loopt 31 december 2020 af. Op dit moment zijn we in gesprek met Natuurmonumenten over een verlenging. Daarnaast zijn we een drietal zaken aan het onderzoeken. De bouwkundige staat van de gebouwen en chloorbaden, de maatschappelijke waarde van de voorziening Staalbergven en de staat van het ven zelf middels een ecologisch onderzoek. De uitkomsten van deze drie onderzoeken vormen de basis van een voorstel richting gemeenteraad,’ aldus een woordvoerder van het college (burgemeester en wethouders). Om de mening van de inwoners te polsen, heeft de gemeente deze week vragen gesteld aan het Burgerpanel.

Natura 2000

Natuurmonumenten laat weten, dat er onder voorwaarden mogelijkheden zijn voor een verlening voor de komende 20 tot 30 jaar: ‘We zijn in gesprek met de gemeente Oisterwijk over de randvoorwaarden waarbinnen recreatief gebruik mogelijk zou kunnen zijn. Het Staalbergven heeft bijzondere natuurwaarden en een beschermde Europese status in de Natura 2000. Het is van belang deze natuurwaarden te borgen voor de toekomst en waar mogelijk te verbeteren. Er wordt onderzoek gedaan naar het effect van het huidig recreatief gebruik op de natuurwaarden.’

Misschien hier rechts een ‘waterpoortje’ naar buiten? (Foto: Joris van der Pijll)

Na dit onderzoek kan beoordeeld worden welke functies in het gebied samengaan met het behoud van deze natuurwaarden. Dit zal samen met de toekomstwensen van de lokale bevolking, en de benodigde investeringskosten, in maart 2020 door de raad worden afgewogen. De keuze van de raad, zou onder andere kunnen neerkomen op: geen buitenbad, een nieuw buitenbad bij een recreatieve onderneming, mogelijk een buitenbad bij het nieuwe sportcomplex Den Donk, of het huidige Staalbergven renoveren…