brabantspronkjuweel

PFAS en stikstof bij bouw KVL Oisterwijk?


Bewoners van de KVL hebben de gemeente gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke toename van PFAS en Stikstof uitstoot bij de bouw en toename van verkeer op het KVL terrein. Ze hebben hiertoe onderstaande brief gezonden aan het college:

Geachte burgemeester en wethouders en leden van de commissie ruimtelijke zaken,

De wijk KVL groeit, en dat is vanuit de lucht goed te zien.

Hierbij spreken wij als bewoners onze zorg uit over de CO2 uitstoot op het KVL-terrein. Met name in de directe omgeving vanhet middenterrein,waar naast de bewoners ook zeer veel bezoekers parkeren (en daartoe meestal meerdere rondjes moeten rijden om er een te vinden) zijn we bang dat de uitstoot van een steeds groeiend aantal auto’s de nieuwe normen overschrijdt.
Als de bouw van de nieuwbouw op het middenterrein doorgaat, betekent dat een nog grotere last!We verzoeken de gemeente derhalve een onafhankelijk bureau een onderzoek te laten doen dat objectief in kaart gaat brengen wat de huidige en verwachte status hiervan is. Verder maken we ons zorgen over de vervuiling met PFAS die mogelijk in de grond zit waar de nieuwbouw gepland is; ook daar is onderzoek nodig om vast te stellen wat de stand van zaken precies is, aangezien de normen ook op dat gebied aanzienlijk zijn aangescherpt.

Erop vertrouwende dat u deze onderzoeken op korte termijn zult laten verrichten, verblijven wij in afwachting van een reactie,Met vriendelijke groet,

Bewoners van de lakfabriek