kooplokaal

Kerstviering VSO Oisterwijk


Donderdag 12 december was er in Tiliander Oisterwijk een kerstviering van de Verenigde Senioren Oisterwijk.

Wim Daniels over Oisterwijk (foto: Leny van Schijndel)

De deelnemers kregen allereerst een lunch aangeboden met een buffet. Daarna gaf Wim Daniels een lezing over dorpen in Nederland. Met mooie foto’s van verschillende dorpen in Nederland wist Wim de mensen in de zaal te boeien.