banner

Informatiebijeenkomst over Mantelzorg en PGB in Oisterwijk


Op donderdag 12 december organiseert ContourdeTwern een voorlichtingsavond voor mantelzorgers over het Persoons Gebonden Budget (PGB).

ContourdeTwern organiseert een informatieavond over PGB en vrijwilligerswerk

De avond is van 19.30 tot 21.30 uur in huiskamer de Inloop, Kerkstraat 48 te Oisterwijk. Hiervoor is een voorlichter van Per Saldo uitgenodigd, de belangenvereniging van mensen met een PGB. Met een PGB kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning nodig hebben deze zelf regelen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit een pgb worden betaald. Maar hoe werkt dat dan? En waarom zou je dat wel of niet willen als mantelzorger?

Wat komt er allemaal aan bod?
– Wat is een pgb, welke mogelijkheden biedt een pgb en wat zijn de verschillen met zorg in natura?
– Welke taken kunnen mogelijk vanuit een pgb overgenomen worden?
– Wat komt er globaal kijken bij het beheren van een pgb?
– Een bewuste keuze te maken voor een pgb of er juist voor kiezen om zorg op een andere manier te regelen?
– Waar kan een pgb aangevraagd worden en waar kun je terecht voor meer informatie?

Er zal ook voldoende ruimte zijn voor vragen. U kunt vanaf 19.00 uur binnen lopen, de koffie staat klaar en de toegang is gratis.
Aanmelden kan per mail via wilhoentjen@contourdetwern.nl of telefonisch via 06-17163091. Graag uiterlijk 10 december 2019.