banner

De lusten en lasten van Nettorama Oisterwijk


Komende donderdag is er in de gemeenteraad een discussie over de overlast die inwoners ervaren rondom de Nettorama in Oisterwijk. Maar naast alle berichten over overlast, blijkt er ook een groep mensen te zijn die wil dat de supermarkt blijft.

De huidige vestiging van de Nettorama in Oisterwijk (Bron: Google Maps)

Een aantal buurtbewoners willen de Oisterwijkse supermarkt in de Kuil weg hebben. Ze hebben overlast van verkeer en dat tast hun woongenot en de leefbaarheid aan, zo vertellen ze in een brief aan de gemeenteraad. De supermarkt zou elders een nieuwe vestiging kunnen krijgen, en alhier zouden woningen gerealiseerd kunnen worden.

Niet iedereen is tegen, zo blijkt uit reacties op vorige berichtgeving: ‘Ik ben inderdaad benaderd of ik de brief van buurtbewoners aan de gemeenteraad wilde tekenen. Ik was het niet met die brief eens en heb niet getekend. Nu is er de indruk dat alle omwonenden de supermarkt weg willen hebben en dat is niet zo,’ aldus een van de voorstanders van een supermarkt in de buurt.

Dit thema wordt op donderdag 19 december om 19:30 uur besproken in het Oude Raadhuis op de Lind. Inwoners zijn uitgenodigd hierover mee te denken.