banner

Bouwlocatie Baerdijk opnieuw naar de raad


De voormalige kartonfabriek aan de Baerdijk in Oisterwijk gaat, na vele jaren van discussie, pogingen tot bouwen en bezwaren, opnieuw naar de raad.

Het gebied van de kartonfabriek (onder) en de uitbreiding (Boven) waar een nieuw plan voor opgesteld moet worden (Bron: Gemeente Oisterwijk)

In de afgelopen pakweg 10 jaar zijn er meerdere plannen gemaakt voor de herontwikkeling van deze oude fabriekslocatie aan de Rodebrugstraat 3-5-7, en de andere kant grenzende aan de Baerdijk. In 2015 werden door de gemeenteraad kaders opgesteld, maar binnen die kaders werd nog geen bouw gerealiseerd. Inmiddels heeft de huidige projectontwikkelaar ook het noordelijke deel Rodebrugstraat 1-1a en Kerkstraat 49 gekocht. Voor dit deel van de locatie liggen geen stedenbouwkundige kaders vast.

De gemeente ziet graag dat de locatie wordt herontwikkeld.’Op dit moment vindt er verloedering plaats aan de entree van het centrum. Gebouwen staan leeg en worden niet meer onderhouden, ditzelfde geldt voor de tuinen. Dit komt de (sociale) veiligheid en leefbaarheid niet ten goede,’aldus het college (Burgemeester en wethouders).

Om tot nieuwe plannen te komen, wil de gemeente voor het gehele gebied nieuwe plannen opstellen. Dat wil de gemeente doen samen met een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden. De gemeenteraad behandelt dit voorstel – om nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten op te stellen – op 9 januari tijdens het raadsplein en op 23 januari tijdens de raadsvergadering.

Een van de eerdere plannen, die nooit zijn uitgevoerd.

Delen: